Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAUST z BIZANCJUM

  Żył w IV lub na przełomieIV-V w., prawdopodobnie arm. k a p ł a n lub mnich, historyk.

  Napisał w 4 księgach dzieje —» Armenii ( I I ) , obejmująceokres ok. 320-387 (wydane pt. Biuzandaran Patmuťiunk',Kpol 17301, P'awstosi Biuzandac' woy Patmut'iun Hayoc'(Ve 18832), które przełożono na język franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVIER ALFONS CM bp.

  ur. 22 IX 1837 w Marsannay-la-Côte k. Dijon, zm. 4 IV 1905 w Pekinie, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1858 i po studiach teol. przyjął 1861święcenia k a p ł . ; 1862 wyjechał do Chin; od 1870 działał wPekinie j a k o misjonarz i tłumacz, 1897 został bpem koadiutorem,a 1899 wikariuszem apost. Pekinu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z MILEWE bp.

  ur. przed 350 w Milewe (Numidi a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

  Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywałw Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadziłdyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVOR IURIS

  (łac. przychylność prawa), zasada gwarantującaokreślonym osobom lub instytucjom opiekęi ochronę prawa; w KPK f.i. cieszy się małżeństwo (kan.1060; w KPK z 1917 kan. 1014), które z chwilą zawarcia z—> domniemania prawa uchodzi za ważne tak długo, dopókij e go nieważność nie wykaże się prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z RIEZ bp.

  ur. przed 410 w B r e t a n i i , zm. ok.495, pisarz kościelny, w pd. Francji czczony j a k o święty.

  Po wstąpieniu do klasztoru w Lerynie pozostawał podwpływem św. H o n o r a t a , 434 został t am o p a t e m ; bronił (ok.452) wewn. autonomii klasztoru, przeciw ingerencjom Teodorabpa Fréjus (Mansi VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUN

  Staroitalski bóg pól, lasów, a zwł. trzód, chroniącyje przed wilkami; etymologia jego imienia (łac. faveosprzyjam) wskazuje na dobroć i łaskawość bóstwa (Serwiusz,Georg. I, 10; Makrobiusz, Saturn. I 12,22); f. nazywano teżbóstwa kozie i kosmate.

  F. udzielał ludziom podczas snu rad i wyroczni w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVUS DISTILLANS

  Sekwencja ku czci św. Otylii(patronki Alzacji), prawdopodobnie autorstwa Floriana zeŚląska, znana jedynie z mszału z pocz. XVI w., pochodzącegoz klasztoru cystersów na Śląsku (BUWr I Q 198); częścioworymowana, składa się z 6 podwójnych strof nieregularnychi wiersza końcowego; sławi cudowne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTBUCH

  Niem. jarmarczna księga lud. (Volksbuch),osnuta wokół zmitologizowanych dziejów Fausta(ok. 1480-1540) - uczonego i szarlatana, wędrownego lekarzai czarnoksiężnika, wymienionego m.in. 1507 w liścieo p a t a J. Tritheniusa OSÉ, a także w wypowiedziach M.Lutra i Ph. Melanchtona jako Georg, Jörg, Johann...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUNT LAWRENCE ARTHUR SJ

  ur. 1552 w hrabstwieLeicester (Anglia), zm. 28 I I 1 5 9 1 w Wilnie, teolog polemista.

  Podczas prześladowań katolików w Anglii wyjechał doLowanium, gdzie w trakcie studiów human, wstąpił do zakonu(1570); 1573-76 studiował filozofię w Niemczech, a1576-80 teologię w Rzymie pod kierunkiem R o b e r t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAYGIEL FRANCISZEK NIKODEM ks.

  ur. 20 IX 1777w Zarszynie k. Sanoka, zm. 10 III 1836 w Przemyślu.

  Postudiach filoz.-teol. we Lwowie przyjął 1800 święcenia k a p ł . ;od 1803 był proboszczem, a od 1809 dziekanem w Drohobyczu;z powodu patriotycznej postawy 1809 władze austr.nie dopuściły 1816 do jego nominacji na bpa koadiutora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry