Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELICI PERICLE kard.

  ur. 1 VIII 1911 w Segni k.Rzymu, zm. 21 III 1982 w Foggia (prow. Apulia), teologmoralista i kanonista.

  Po studiach filoz.-teol. oraz prawniczych na L a t e r a n umprzyjął 1933 święcenia kapł.; 1938 został rektorem Pap.Seminarium Rzymskich Studiów Prawniczych, 1943 wykładowcąprawa kan. w Pap. Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELBINGER, Feldbinger JEREMIASZ

  ur. 27 IV 1616w Brzegu, zm. ok. 1688 prawdopodobnie w Amsterdamie,działacz i pisarz —» braci polskich.

  Studia prawnicze odbywał (ok. 1634) we Frankfurcie n.Odrą, a nast. był najemnym żołnierzem armii szwedz.;zostawszy r e k t o r em szkoły w Koszalinie brał udział w dysputachteol., które zadecydowały o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICJAN Św. bp.

  ur. ok. 156 w okolicy Foligno(Umbria), zm. ok. 250 tamże, apostoł Umbrii.

  Jedynym źródłem informacji o życiu i śmierci F. jest legendarnaPassio prawdopodobnie z końca VI w. (ABol9(1890) 379-392); pochodził z rodziny c h r z ę ś ć ; kształcił sięw Rzymie zwracając na siebie uwagę pap. Eleuteriusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELCZAK STANISŁAW SJ

  ur. 27 I 1906 w Krzemieniewie(Sieradzkie), zm. 9 V 1942 w Dachau, dogmatyk.

  Dozakonu wstąpił 1921; studia filoz. odbył 1928-31 w Vals(pd. Francja), a teol. 1931-35 w Bobolanum w Lublinie;święcenia kapł. przyjął 1934; doktorat z teologii uzyska!1937 na Gregorianum;

  od 1938 wykłada! w Bobolanum;prace z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDOROWICZ ALEKSANDER ks.

  ur. 16 VI 1914 wKlebanówce k. Zbaraża, zm. 15 VII 1965 w Izabelinie k.Warszawy, duszpasterz, rekolekcjonista.

  Po studiach filoz. 1933-35 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie rozpoczął studia teol. w tamtejszym seminariumduch. i 1942 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. pracował w Lipinkachk. Jasła i Tywoni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA WIOSEK DZIECIĘCYCH SOS [societas socialis], Kinderdorf International SOS

  Międzynar. zrzeszenieWiosek Dziecięcych SOS, skupiające krajowe stow. PrzyjaciółWiosek Dziecięcych, zał. 1960 z siedzibą w Wiedniujako nadrzędny organ koordynujący rozwój i funkcjonowaniewiosek dziecięcych SOS w całym świecie. F.W.D. liczyła1984 ponad 100 lokalnych stowarzyszeń wiosek dziecięcychz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /9 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERATION UNIVERSELLE des ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES d' ÉTUDIANTS (FUACE)

  Światowachrzęść, federacja studentów wyrosła z Evangelical Alliance(—» alians II B 6), utworzona 1895 w Vadstena (Szwecja), zsiedzibą w Genewie; zrzesza 84 organizacje krajowe, główniez państw zach. i trzeciego świata.

  Uznaje Jezusa Chrystusa za najwyższy i powsz. autorytetrei. i mor., zachowuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERER HEINRICH

  ur. 7 X 1866 w Brient k. Berna,zm. 29 IV 1928 w Zurychu, pisarz.

  Po studiach teol. w Eichstätt, Fryburgu i Sankt Gallenprzyjął święcenia kapł. i został 1893 wik. w Toggenburgu; zpowodu choroby, która uniemożliwiła mu pracę duszpast.,pracował od 1900 j a k o dziennikarz „Züricher N a c h r i c h t e n "...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDEROWICZ IGNACY OSPĘ

  Imię zak. Ambroży,ur. 24 IV 1836 w Czechach k. Zduńskiej Woli, zm. 2 VI 1913w Krakowie, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Częstochowie i odbył studiafiloz.-teol.; po przyjęciu 1860 święceń kapł. był do kasaty(1864) kaznodzieją w Leśniowie ( Ż a r k i ) ; od 1869 na Skałcew Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDEROWICZ MACIEJ STANISŁAW ks.

  ur. 1686 w Małopolsce,zm. 20 III 1744 prawdopodobnie w Krakowie,teolog.

  Studiował w Akademii Krak., gdzie 1710 uzyskał bakalaureati 1713 został magistrem artium; po przyjęciu 1718 święceńkapł. był prob, w Janinie k. Buska i w Stradowie k. KazimierzyWielkiej, a z prezenty Akademii - prob. Proszowici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry