Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELDER JAKOB OFMCap bp.

  Imię zak. Hilaryn, ur.20 VII 1867 w Flühli k. Lucerny, zm. 27 X I 1 9 5 1 we FryburguSzwajc, teolog, historyk.

  Do zakonu wstąpi! 1886 i po studiach w seminariach zak.przyjął 1890 święcenia k a p ! . ; 1890-94 odbył studia specjalistycznena uniw. we Fryburgu, uzyskując 1897 doktorat zteologii; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEICHT HIERONIM CM

  ur. 22 IX 1894 w Mogilnie, zm.31 III 1967 w Warszawie, muzykolog, kompozytor.

  Do zgromadzenia wstąpił w Krakowie, gdzie 1914-18 odbyłstudia filoz.-teol., a 1916 przyjął święcenia k a p ł . ; równocześniepodjął studia muz. (organy, fortepian, teorię) podkierunkiem B. Wallek-Walewskiego; uzupełniał je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICYSYM

  Żył w III w. w Kartaginie, diakon,schizmatyk, zwolennik laksyzmu.

  Wyświęcony 250 przez k a p ł a n a —» Nowata, pod nieobecnośći wbrew woli bpa Cypriana, obciążony był zarzutami ograbieże i cudzołóstwo (Cyprian, Ep. 41; Ep. 52; Ep. 59);przyjmował na powrót do Kościoła odstępców z czasów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDHEIM FELIKS ks.

  ur. 27 IX 1879 w Chełmnie,zm. 10 III 1971 w Niles (stan Illinois), działacz polonijny.

  Po wykryciu przez władze prus. tajnej organizacji filomackiej,której był członkiem, wyemigrował 1901 do StanówZ j e d n . , gdzie odbył studia filoz.-teol. i 1907 przyjął święceniakapł. w Milwaukee; pracował w pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEIJÓO y MONTENEGRO BENITO JERÓNIMO OSE

  ur. 8 X 1676 w Casolemiro (prow. O r e n s e ) , zm. 26 IX 1764 wOviedo, hiszp. pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1690 w klasztorze w Samos i studiowałteologię w Salamance; 1709 rozpoczął wykłady teologii i Pismaśw. na uniw. w Oviedo. Uczony, erudyta o dużej śmiałościpoglądów, zadebiutował jako pisarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS i ADAUKT

  Św. męczennicy i kapłani rzym.z III w. pochowani w katakumbach Kommodylli przy drodzeOstyjskiej w Rzymie.

  Jedynym przekazem źródłowym o F. i A. jest poemat kuich czci pap. Damazego I (366-384), pozwalający przyjąć, żebyli braćmi i ponieśli śmierć, prawdopodobnie podczas prześladowańDioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDKIRCH

  Diecezja w zach. Austrii, sufr. Salzburga;1819 powstał w F. wikariat gen. dla prow. Voralberg, podporządkowanydiec. Brixen (—» Bolzano-Bressanone);1925-64 należał do administratury apost. Innsbruck-F., podniesionej1964 do rangi diecezji; 8 XII 1968 F. został diec.samodzielną;

  do zabytków sztuki sakr. zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEIRA DE SANTANA

  Diecezja we wsch. Brazylii (stanBahia), utworzona 21 VII 1962 z części t e r y t o r i um archidiec.Säo Salvador da Bahia jako jej sufragania; zajmuje 16 928 km2i liczy 959 000 mieszk., w tym 863 000 katolików, 31 parafii,22 księży diec. i 9 zak., 11 zakonników i 65 sióstr.

   

  AAS 55(1963) 812-814; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELDMAN WILHELM

  ur. 8 IV 1868 w Zbarażu, zm.25 X 1919 w Krakowie, krytyk i historyk literatury, polityk.

  Pochodził z rodziny żyd.; w szkole lud., prowadzonej przezbernardynów pojawiły się u F. zainteresowania polskością;1886-89 przebywał we Lwowie, gdzie obok pracy samokształceniowejrozwinął działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELBIGER JAN IGNACY OESA

  ur. 6 I 1724 w Głogowie,zm. 17 V 1788 w Bratysławie, pedagog, reformatorszkolnictwa.

  Po studiach filoz.-teol. 1744 we Wrocławiu pracował j a k oprywatny nauczyciel, a nast. wstąpił do zakonu i 1746 przyjąłświęcenia k a p ł . ; zostawszy 1758 opatem w Żaganiu kierowałszkołą przyklasztorną; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt

Do góry