Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELIKS z KAZIMIERZA OP bp.

  zm. 22 IV 1554, inkwizytorkrak., sufragan wileński.

  Na kapitule gen. w Rzymieuzyskał 1518 doktorat z teologii; od 1519 był w Krakowieregensem studium zak. i inkwizytorem; dzięki staraniom F.król Zygmunt I Stary wydal 1523 edykt przeciwko szerzeniuksiąg luterańskich;

  od 1525 F. wykładał na wydziale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z URGEL bp.

  zm. 818 w Lyonie, główny, obokabpa Elipanda z Toledo, przedstawiciel adopcjanizmu hiszp.,szerzącego się na terenach obecnej Francji (—» adopcjanizm 3 ) .

  Po sprecyzowaniu błędów adopcjanizmu przez —> Alkuinana synodzie w Ratyzbonie F. odwołał 7 9 2 swoje poglądy(Mansi XIII 8 5 5 ) ; ponownie odwołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ALOJZY

  ur. 1771 w Łucku, zm. 23 II 1820w Krzemieńcu, poeta, dramatopisarz, historyk i teoretykliteratury.

  Kształcił się w szkole pijarskiej w Dąbrowicy, nast. wpowiatowej we Włodzimierzu; 1 7 8 8 byl d e p e n d e n t em w palestrzelubel., a od 1 7 8 9 związał się z działalnością T. Czackiegow Warszawie; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS IV (III) Św.

  Od 12 VII 526 papież, zm. 22 IX530 w Rzymie; pochodził z Samnium (Sannio) w pd. Włoszech;jako diakon brał 519 udział w poselstwie pap. doKonstantynopola, które położyło kres schizmie akacjańskiej(-* Akacjusz).

  Papieżem został wybrany z nakazu Teodoryka Wielkiego,króla Gotów, po śmierci pap. J a n a I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS II

  Antypapież 355-358, zm. 22 XI 365 k. P o r t o .

  W najostrzejszej fazie kryzysu wywołanego —» arianizmem,F. jako archidiakon rzym. przyjął z woli ces. Konstancjuszaw jego rzym. pałacu sakrę biskupią i urząd pap. (AtanazyWielki, Hist. ar. 75); brak uznania dla F. wśród duchowieństwai ludu rzym. skłonił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z CANT ALICE, Feliks Porri Św. OFMCap

  ur. 1515 w Cantalice k. Rieti, zm. 18 V 1587 w Rzymie.

  Do zakonu wstąpił 1544 w Fiuggi; od 1547 byt w Rzymiekwestarzem, łącząc z tym obowiązkiem apostolat —> świadectważycia (modlitwa, p o k u t a ) , przede wszystkim dobregosłowa; zwano go bratem Deo grattas z racji stosowania tejformuły j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z VALOIS Św.

  ur. ok. 1130 w hrabstwie Valois(dep. Aisne-Oise), zm. 4 XI 1212 w Cerfroid (diec. Soissons),współzałożyciel zak. —» trynitarzy.

  Wg źródeł średniow. w młodym wieku, po powrocie z IIwyprawy krzyżowej, rozpoczął życie pustelnicze na pd.-zach.granicy diec. Meaux; prawdopodobnie przyjął święceniak a p t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS I Św.

  Od 269 papież, zm. 30 X I I 274 w Rzymie(EuzebHist VII 30, 23; 32, 1), pogrzebany w katakumbachKaliksta (Depositio Episcoporum).

  Na podstawie Liber pontificala (Duchesne LP I 158) F. miał podobno wydać dekret sankcjonujący odprawianie mszyku czci męczenników (najprawdopodobniej na ich grobach);Cyryl Aleks, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS III (II) Św.

  Od 13 I I I 483 papież, zm. 1 III 492w Rzymie.

  Syn kapłana Feliksa, któremu pap. Leon I Wielki zleciłodnowienie bazyliki św. Pawła; był diakonem, kiedy 472zmarła mu żona Petronia (G.B. de Rossi, Inscriptioneschristianae urbis Romae, R 1857, I 366-367, 371-373). Wybranypapieżem pod presją rzecznika króla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

  Zał. 1855 wWarszawie za zezwoleniem bpa A . M . Fijałkowskiego (1857)przez Z. —» Truszkowską i —» Honorata Koźmińskiego OFMCap w celu wychowywania dzieci i młodzieży orazopieki nad chorymi i ubogimi; stały się pierwszym zgrom, habitowymn u r t u honorackiego; 1858 afiliowane do kapucynów,1874 uzyskały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /12 734

  praca w formacie txt

Do góry