Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FELTOE CHARLES LETT

  zm. 26 VIII 1926 w Ripple( K e n t ) , anglik, patrolog i liturgista.

  Po studiach w Cambridgeprzyjął 1883 święcenia k a p ł . ; 1905 uzyskał d o k t o r a t z teologii;autor licznych artykułów i recenzji z patrologii i liturgiki w„Journal of Theological Studies"; najważniejszą jego pracąjest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTRE - BELLUNO

  Diecezja we Włoszech powstała1 V 1818 z połączenia przez pap. Piusa VII na równychprawach obu diecezji; sufr. Wenecji.

  Do F e l t r e przybył w celach chrystianizacji św. Prosdocym,jeden z pierwszych bpów Padwy; do wybitnych bpównależą: Wawrzyniec i Fonteio (z VI w.) oraz kard. LorenzoCampeggio (1512-20) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEMINIZM

  (łac. femina kobieta), w aspekcie biol. -występowanie drugorzędnych cech płciowych żeńskich uosobników męskich, w aspekcie socjol. - wzmożony wpływkobiet (—> kobieta) na życie społ., przybierający formę ruchówspoł. związanych z p r o c e s em — emancypacji.

  W biologii f. może być zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /5 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIX PER OMNES

  Hymn w godzinie czytań na uroczystośćapostołów Piotra i Pawła, prawdopodobnie autorstwapatriarchy Paulina z Akwilei (zm. 802); w wersji wprowadzonejod 1971 do LH wybrano 1 i 2 strofę wraz z doksologią,a z pozostałej części 8-zwrotkowego utworu utworzonohymny —> Petrus beatus i —* O Roma felix.

  Utwór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELLER FRANÇOIS XAVIER SJ

  ur. 18 VIII 1735 wBrukseli, zm. 23 V 1802 w Ratyzbonie, pisarz i publicysta.

  Do zakonu wstąpi! 1754; studia teol. rozpoczął 1762 wLuksemburgu, a 1764 przyjął święcenia kapł.; 1765-69przebywał w Trnavìe (Słowacja); odbywał wówczas podróżepo krajach eur. (Itinéraire ou voyage de monsieur l'abbé de F.en...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI JULIAN ks.

  ur. 21 VIII 1 8 2 6 w Wojutyniena Wołyniu, zm. 16 V 1885 w Gorycji (pn.-wsch. Włochy),brat Zygmunta i b r a t a n e k Alojzego.

  Studia teol. rozpoczął w Żytomierzu, a kontynuował naGregorianum, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; 1 8 6 2 przyjął święceniakapł. w Warszawie i tu został ojcem duch., a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY abp.

  Sługa Boży, ur.1 XI 1 8 2 2 w Wojutynie k. Łucka, zm. 17 IX 1 8 9 5 w Krakowie,założyciel zgrom. —> franciszkanek (II B 6 9 ° ) Rodziny Maryi,działacz charytatywny.

  Po zesłaniu 1 8 3 8 matki F. na Sybir za udział w spiskuS. Konarskiego, zaopiekował się nim Zenon Brzozowski;1 8 3 9 - 4 4 F. studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉLIX CÉLESTIN JOSEPH SJ

  ur. 28 VI 1810 w Neuville--sur-Escaut k. Lille, zm. 6 VII 1891 w Lille, kaznodzieja.

  Studiował filozofię i teologię 1830-33 oraz 1837-44; dozakonu wstąpił 1837 w Tronchiennes; 1842 przyjął święceniak a p ł . ; 1844-46 był prof, retoryki, a 1846-47 filozofii w Brugelette;1851 zosta! wysłany do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS V

  ur. 4 XII 1383 w Chambéry (Alpy Sabaudzkie),zm. 7 I 1451 w Genewie, od 1416 hrabia i książę sabaudzki(Amadeusz V I I I ) , antypapież —» bazylejskiej schizmy.

  W rodowych posiadłościach i hrabstwie Genewy przeprowadziłreformę gosp. i nadał 1430 nowe ustawodawstwo (StatutaSabaudiae); po śmierci żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIX MATER ECCLESIA

  Sekwencja o św. -> apostołach;znana jedynie z graduału dominikanów krak. sprzed1536; jej a u t o r em jest brat Marek O P .

  Składa się z 6 podwójnychstrof, w których wystawia apostołów, nazywając ich wodzamiwalczącego Kościoła, żołnierzami Królestwa Niebieskiego,mocnymi kolumnami prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt

Do góry