Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FERRARIS Lucio OFMObs

  ur. 18 I V 1687 w Solerok. Alessandru (pn.-zach. Włochy), zm. 24 II 1763 tamże,kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1704; po ukończeniu studiów filoz.--teol. i kanonistycznych przyjął święcenia k a p ł . , nast. byłwykładowcą teologii i prawa kan. w studium zak. w Alessandru;zasłynął j a k o konsultor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRETTI AUGUSTO SJ

  ur. 31 VIII 1845 w Rzymie,zm. 1 III 1911 tamże, etyk, neotomista.

  Do zakonu wstąpił 1862; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Włoszech i Anglii przyjął ok. 1870 święceniak a p ł . ; był wykładowcą w seminariach zak. w Poitiers i Laval,a nast. profesorem i 1896-1901 r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRATA DOMENICO kard.

  ur. 4 III 1847 w Gradoli k.Viterbo, zm. 10 X 1914 w Rzymie, działacz k o ś c , dyplomata.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w Montefiasconeprzyjął 1869 święcenia k a p ł . ; w Rzymie uzyskał doktoratyz filozofii, teologii i obojga p r aw (1876); wykładał prawo naApollinaris i w Pap. Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI BARTOLOMEO

  ur. 1499 w Mediolanie, zm.25 XI 1544 tamże, współzałożyciel —» barnabitów.

  Po studiach prawa kan. i świeckiego na uniw. w Pawii powróciłdo Mediolanu, gdzie 1521-31 j a k o notariusz oddawałsię dziełom miłosierdzia (m.in. podczas zarazy 1524); w bractwieWiecznej Mądrości, którego był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO BERNARDINO

  Oblat św. Ambrożegoi Karola, ur. 1576 w Mediolanie, zm. 10 VI 1667 tamże,prefekt biblioteki —» Ambrosiana.

  Do zakonu wstąpił 1598; święcenia kapł. przyjął 1602;z polecenia kard. F. —* B o r r o m e o udał się 1611 do Hiszpanii,skąd przesłał dla Ambrosiana wiele cennych książek i kodeksów;sporo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO SILVESTRIS, Silvestri Francesco de OP

  ur. 1474 w F e r r a r z e , zm. 19 IX 1528 w Rennes, filozofi teolog.

  Do zakonu wstąpił 1488 w Ferrarze; wykładał filozofięi teologię w Bolonii; pełnił różne funkcje zak., m.in. 1518-20gen. wikariusza kongr. lombardzkiej —» dominikanów obserwantów,a 1525-28 gen. zakonu. Obok J. -> Capreolusa i—> Kajetana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI GIUSEPPE

  ur. 7 III 1811 w Mediolanie, zm.1 VII 1876 w Rzymie, filozof i polityk.

  Byt uczniem filozofa i prawnika G . D . Romagnosiego;1838 wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał 1840 d o k t o r a t naSorbonie na podstawie rozprawy De l'erreur (P 1840); wykładałw kolegium Rochefort w Strasburgu i w Bourges,tracąc j e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI POMPEO

  ur. ok. 1660, zm. 15 V 1736 w Rydzynie,wł. architekt, reprezentant dojrzałego baroku rzym.,działający od 1696 w Wielkopolsce.

  F. studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie, gdziedwukrotnie (1678 i 1681) zdobył I nagrodę na konkursach architektonicznych; do Polski sprowadził go 1696 wojewodapozn. Rafał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI ANDREA CARLO kard.

  ur. 13 VIII 1850 wL a i a t t a di P r a t o p i a n o k. Parmy, zm. 2 II 1921 w Mediolanie,teolog i działacz k o ś c , sługa Boży.

  Święcenia kapł. przyjął 1873; od 1876 byl wykładowcąteologii dogm. i mor. oraz r e k t o r em seminarium duch. wP a r m i e ; 1890 został bpem Guastalla, 1891 bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNÁNDEZ LUCAS ks.

  ur. ok. 1 4 7 4 w Salamance, zm.1 5 4 2 tamże, hiszp. poeta. Od 1 4 9 8 kantor katedry w Salamance,od 1 5 2 2 prof, muzyki na tamtejszym uniwersytecie.

  Literacka twórczość F. stanowiła kontynuację dzieła J. —»Enciny; napisał kilka fars i eklog utrzymanych w stylu pasterskim- Farsas y églogas al modo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry