Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FERRETTI PAOLO USB

  ur. 3 XII 1866 w Subiaco,zm. 23 V 1938 w Bolonii, muzykolog.

  Po wstąpieniu do zakonui złożeniu profesji 1884 w Subiaco studiował teologięw kolegium S. Anselmo w Rzymie, po czym przyjął święceniakapł.; 1900-13 był opatem w Torrechiara k. Parmy, 1913został prof. Pontificio Istituto di Musica Sacra w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERREOL Św. bp.

  ur. w 1. p o ł . VI w., zm. 4 I 581 wUzès (Galia N a r b o ń s k a ) ; wg Vita ( B H L 2901-2902) pochodziłz król. rodu, a j e g o matka prawdopodobnie była babką KarolaWielkiego.

  Był siostrzeńcem, uczniem, a od ok. 553 następcą bpaFirmina; wyróżniał się świętością, inteligencją i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERTÉ - sur - GROSNE (La)

  Łac. Firmitas super Gronam(dep. Saône-et-Loire), opactwo macierzyste jednej z 4filiacji —» cystersów ufundowane 1113.

  Powstało (jako 2 po Cîteaux opactwo) na terytoriach nadanychprzez Savary'ego, hrabiego Chalón, i jego syna Wilhelma,z inicjatywy Gautiera, bpa Chalón w porozumieniu zeStefanem Hardingiem (opatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRER, Ferrier BONIFACIO OCart

  ur. ok. 1355 wWalencji, zm. 29 IV 1417 w kartuzji Vali de Cristo k. Segorbe(pd.-wsch. Hiszpania), brat Wincentego, tłumacz i pisarz.

  Studiował prawo na uniw. w Perugii i Leridzie, uzyskującd o k t o r a t obojga praw; pod wpływem brata, po śmierci żony,wstąpił 1396 do zak. w P o r t a Coeli k. Walencji, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERULA

  (łac. p r ę t ) , prosta laska metalowa zwieńczonakrzyżem, używana przez papieża podczas liturgii; stanowisymbol jego władzy religijnej.

  Świadectwa używania f. przez bpa Rzymu sięgają VII w.,a nazwą posłużył się 964 po raz pierwszy Luitprand, bpKremony (PL 136,910); jurydyczne uzasadnienie f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRERES JUAN BAUTISTA SJ

  ur. 28 XI 1861 w Olleria(Hiszpania), zm. 28 XII 1936 w Walencji, teolog moralistai kanonista.

  Do zakonu wstąpił po studiach teol. w zak. kolegiumśw. Tomasza w Villanueva i przyjęciu 1888 święceńk a p t . ; 1900-31 (z wyjątkiem 1918-24, kiedy pracował w Rzvmienad przystosowaniem ustaw jez. do wymagań KPK...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERVORE DEVOTIONIS

  Sekwencja o św. ~> JanieJałmużniku ułożona w Krakowie przy końcu XV w. przezanonimowego autora, zachowana w kilku rękopisach z XVi XVI w. w diecezji krak. i gnieźn.; składa się z 11 podwójnychstrof, z których strofa 3b wykazuje zależność od sekwencji—» Psallat chorus o św. Stanisławie Bpie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRERI ZACCARIA bp.

  ur. 1479 w Vicenzie, zm. ok.1524 w Rzymie, nuncjusz pap. w Polsce, humanista.

  W 1494 wstąpi! do benedyktynów w Padwie; studiowałprawo kan. w Padwie i Rzymie; byl o p a t em w Subiaco, a1508, poróżniony z władzami zak., przeszedł do kartuzóww Mantui; 1510 został prof, prawa w Mediolanie. Był jednymz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESCH JOSEPH kard.

  ur. 3 I 1763 w Ajaccio (Korsyka),zm. 13 V 1839 w Rzymie, dyplomata, działacz kościelny.

  Studia filoz.-teol. odbyt 1781-85 w seminarium duch. wAix-en-Provence i tamże uzyskał doktorat z teologii; po przyjęciu1785 święceń kapł. wrócił na Korsykę, gdzie otrzymałkanonię w Ajaccio; po zniesieniu 1790...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRERÒ BENIGNA CONSOLATA OVM

  Imię chrzestneMaria, ur. 6 VIII 1885 w Turynie, zm. 1 IX 1916 w Como,mistyczka, sługa Boża.

  Formację duchową otrzymała w Istituto Divino Cuore wTurynie, po czym kontynuowała w domu rodzinnym intensywneżycie wewn.; w 15 roku życia złożyła prywatnie ślubczystości; 1907 wstąpiła do zak. w Como, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt

Do góry