Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FESTUM CELEBRE MARTYRIS, Uczcijmy hołdem należnym

  Anonimowy hymn z X I I I w. w godzinie czytań na uroczystośćśw. — Szczepana (od 1971).

  Stawi pierwszego męczennikaKościoła za odwagę wobec fałszywych świadkóworaz wierność Jezusowi, którego chwałę oglądał (por. Dz7,56); hymn kończy się prośbą o wstawiennictwo u BogaOjca.

   

  AH LII 296; H1BR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIS PRAECIPUIS DEBITA CANTICA

  Anonimowyhymn ku czci św. Cyryla i Metodego, znaleziony w rękopiśmiennychbrewiarzach ołomunieckich z XV w.; w Polscedruk. 1502 w Viaticum Vladlslaviense.

  Wg hymnu jednoserce, mimo różnicy języka, tworzą ci, którzy sławią Bogapieśniami za braci, połączonych już przez niego z aniołami;mieszkańcy Moraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUS, Porcjusz Festus

  zm. między 61-62 w CezareiPalest. (F.J. Jackson i K. Lake przesuwają te daty o kilka latwstecz), rzym. p r o k u r a t o r J u d e i .

  Mianowany ok. 60 przez ces. — Nerona po odwołaniuAntoniusza Feliksa, zwalczał działalność terrorystyczną —>sykaryjczyków (FlavBJ 2,14,1; FlavAnt 20,9,10) i stłumiłkrwawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA CANIMUS

  Hymn (od 1971) w jutrzni i nieszporachna dzień św. —» Hieronima. Wychwala Świętego zagorliwość w nauczaniu, życie pustelnicze w Betlejem i studianad Pismem św. oraz prosi o wprowadzenie wiernych za jegowstawiennictwem do udziału w liturgii niebiańskiej; tekst wLH IV 1174; do Liturgii godzin proponowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉTIS FRANÇOIS JOSEPH

  ur. 25 III 1784 w Möns (Belgia),zm. 26 III 1871 w Brukseli, muzykolog, kompozytor.

  Studiował od 1799 w konserwatorium paryskim (m.in. u L.Cherubiniego), gdzie 1821 został prof, teorii muzyki i kompozycji; od 1826 był także krytykiem muz. w „Journal desD é b a t s " ; 1827 założył i redagował czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA, VOS, ARCHANGELI

  Hymn (od 1971) w godzinieczytań na święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.Sławi archaniołów za ich misje spełnione w historiizbawienia; nast. zwraca się do Michała, niezwyciężonegoksięcia zastępów niebieskich, o wytrwanie w łasce Bożej;do Gabriela, zwiastuna Bożych tajemnic, aby prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZ

  (portug. feitiço czary), materialny przedmiotbędący obiektem czci oraz praktyk kultycznych i magicznychze względu na posiadaną przez niego silę magiczną(—» dynamizm); może być naturalny (muszla, pióro, pazur,zęby, róg, wtosy zwierzęcia, kamień, kij) lub wytworzony(worek z lekami, rzeźba w drewnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUGIÈRE MAURICE OSB

  Imię chrzestne JeanEmile, ur. 12 V 1870 w Bourguignolle k. Lisieux (Normandia),zm. 30 IV 1950 w Maredsous (Belgia), liturgista.

  Po ukończeniu Kolegium św. Stanisława w Paryżu, anast. Szkoły Morskiej został oficerem marynarki; 1895 wstąpiłdo zakonu w Maredsous; po studiach teol. i specjalizacjifiloz. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESSLER, Feszler IGNATIUS AURELIOS

  ur. 18 V 1 7 5 6w Zürndorfie (pd.-wsch. A u s t r i a ) , zm. 15 XII 1 8 3 9 w Petersburgu, filolog, historyk.

  Po ukończeniu kolegium jez. w Raab wstąpił 1 7 7 3 do kapucynóww Mór (imię zak. Innocenty); 1 7 7 9 przyjął święceniak a p ł . ; kontynuując studia teol. w Wiedniu i ucząc sięjęzyków wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESINGER SEBASTIAN

  zm. po 14 II 1 7 6 9 we Lwowie,rzeźbiarz i budowniczy okresu rokoka.

  Działając od ok. 1 7 5 0 we Lwowie, od 1 7 6 6 pracował t amprzy dokończeniu budowy, a nast. przy dekoracji wnętrzpałacu S. Lubomirskiego. Z sygnowanych i datowanych pracF. najstarszą jest marmurowe retabulum w snycerskiejoprawie z 1 7 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt

Do góry