Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FEUDALIZM - GENEZA i ROZWÓJ

  F. wykształcił się j a k o system hierarchicznejzależności jednostek między sobą i przybierałformę stosunku wasala do seniora; formy te wyrosły w drodzeewolucji dobrowolnej zależności, spotykanej często wśród ludziwolnych na przełomie starożytności i średniowiecza; ichrozwój nastąpił w VII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM - KOŚCIÓŁ

  Ustrój feudalny oddziaływał równieżna życie kościelne. W sferze przemian gosp. już we wczesnymf. instytucje kośc. (—» diecezja, —> opactwo) upowszechniływ swych dobrach zwyczaj oddawania ziemi w użytkowanie (—»beneficjum, —» p r e k a r i a ) , przyczyniając się do wykształceniasystemu lennego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUERBACH LUDWIG

  ur. 28 VII 1804 w Landshut (Bawaria),zm. 13 IX 1872 w Norymberdze, filozof, teoretykreligii.

  Wychowany był w tradycji protest, pietyzmu; studia teol.w Heidelbergu i Berlinie pod wpływem G . W . F . Hegla zmieniłna filozoficzne; doktorat uzyskał 1826 w Erlangen, a 1828habilitował się i do 1836 wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZYZM

  Forma wierzeń i praktyk religijno-magicznychu ludów pierwotnych związana z przedmiotamimaterialnymi, którym przypisuje się nadnaturalną moci uważa za mieszkanie bóstw i duchów zmarłych przodków— fetysz); wg zwolenników kulturowego -» ewolucjonizmuIII) stanowi pierwsze, czyli najstarsze (Ch. de Brosses, A.—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTŮM, festivitas

  (łac. święto), kategoria religijnegoobchodu wspomnieniowego w — rzymskiej liturgii wg ustalonegorytu —» kalendarza liturgicznego.

  W kalendarzu liturg. każdy dzień roku jest dniem kommemoracyjnym(—» feria), przypominającym tajemnice JezusaChrystusa (—* niedziela), Matki Bożej lub poszczególnychświętych (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESSLER JOSEPH bp.

  ur. 2 XII 1 8 1 3 w Lochau podBregencją, zm. 25 IV 1 8 7 2 w Sankt Pölten, teolog.

  Po studiach filoz. w Salzburgu i Innsbrucku oraz teol. wFeldkirch, Innsbrucku, Brixen i Wiedniu przyjął 1 8 3 7 święceniak a p ł . ; 1 8 4 1 uzyska! doktorat na uniw. w Wiedniu i do1 8 4 8 wykładał historię Kościoła oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUCHTWANGER LION

  ur. 7 VII 1884 w Monachium,zm. 21 XII 1958 w Los Angeles, niem. powieściopisarz pochodzeniażydowskiego.

  Studiował filozofię i filologię germ, w Berlinie i Monachium;w czasie I wojny świat, służył w armii niem.; potemczęsto przebywał za granicą, głównie we Włoszech; 1933hitlerowcy spalili jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM AGAT ECCLESIA

  Hymn w nieszporach nauroczystość św. Wojciecha w domin, psałterzach wrocł.z XV w. i krak. z 1508-09; stanowi III cz. hymnu —» Laelarepacis foedere, połączoną z nim wspólną paschalną doksologią.

  Zawiera wezwanie do świątecznej radości ze zwycięstwaŚwiętego, który j a k o roztropny i pokorny stuga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTA COSTANZO

  ur. ok. 1480 prawdopodobnie w Villafranca( P i e m o n t ) , zm. 10 IV 1545 w Rzymie, kompozytor.

  Od 1517 działał w Rzymie w pap. Cappella Sistina jakocantor i capelanus; w latach dominacji twórców franc, i flamandzkichbył j e d n ym z pierwszych wybitnych kompozytorówwł. XVI w. Twórczość F. obejmuje muzykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM

  (łac. feudum prawo na rzeczy cudzej),ustrój społeczeństwa i państwa powstały w średniowiecznejEuropie i trwający do rewolucji francuskiej (1789), a w klasycznejpostaci w Europie Zach. (zwl. we Francji) w X-XIIIw. Istota i cechy wyróżniające f., a także ściślejsza jego definicjasą przedmiotem sporu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt

Do góry