Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI abp.

  ur. 13 VI 1797, zm. 11 II1883 w Petersburgu. Studiował 1820-25 w Seminarium Głównym w Wilnie; 1824 przyjął święcenia k a p ł . ; 1825-33 byłprof, seminarium wil., a od 1834 prof, teologii dogm.,mor. i pastoralnej w wil. —» Akademii Duchownej (I) oraz1839-42 jej rektorem; 1844 został członkiem —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKA GMINA, Philadelphia - Gemeinde

  Wspólnota rel., o charakterze perfekcjonistyczno-chiliastycznym(nawiązująca do Ap 3,7-12) zainicjowana 1942w Leonbergu k. Stuttgartu przez luterańskiego misjonarzaChristiana Róckle (zm. 1966).

  Za główne zadanie f.g. uważał Róckle przygotowanieKościoła „bez skazy i zmarszczki" (Ef 5,27) na powtórnebliskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

  ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGLEWICZ KAZIMIERZ ks.

  ur. 6 I 1903 w Krakowie,zm. 23 IX 1983 tamże, duszpasterz.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Krakowie przyjął 1925 święceniakapł. i był do 1930 wik. w Ruszczy; j a k o wik. i k a t e c h e t a wWadowicach (1930-33) wywarł wpływ na formowanie siękapł. powołania K. Wojtyły (pap. —» J a n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKIE TOWARZYSTWO, The Philadelphian Society for the Advenement of Piety and Divine Philosophy

  Nazwa (nawiązująca do A p 3,7-12) teozoficzno-mistyczno-chiliastycznej wspólnoty powstałej 1670 w Angliidzięki działalności mistyczki Jeane Leade (zm. 1704) orazduchownego anglikańskiego J o h n a Pordage (zm. 1681).

  Członkowie wspólnoty, opierając się na mist, ideach J. —»Böhmego i wizjach prorockich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA PRAWNA

  (łac. fictio iuris), przyjęcie przezprawodawcę, dla słusznej racji, faktu nieistniejącego zaistniejący i związanie z tym określonych skutków prawnych;odnosi się tylko do faktów, k t ó r e są możliwe do zaistnienia.

  F . p . wkracza jedynie w przypadki prawem ściśle określonei domaga się interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO FIDELINO de

  ur. 20 VII 1889 w Lizbonie,zm. 20 III 1967 tamże, historyk literatury i krytyk.

  Studia literaturoznawcze ukończył w Coimbrze pod kierunkiemTeofila Bragi. Był dziennikarzem, prof, wieluuniw., działaczem polit, o poglądach chrzęść, bliskich —>integryzmowi i pokrewnych —» Akcji Katolickiej; propagowałje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONIZM, fikcjonalizm

  (łac. fictio zmyślenie,tworzenie), pogląd upatrujący w fikcji podstawową kategorięfiloz., głoszony przez niem. filozofa Hansa Vaihingera(Die Philosophie des Als Ob, B 1911, 1927).

  F. jest interpretacją apriorycznych i pragmatycznychwątków doktryny I. Kanta w duchu pozytywizmu. Wg Vaihingerafikcją jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO JACKSON de

  ur. 9 X 1891 w Aracajú(stan Sergipe), zm. 4 XI 1928 w Rio de Janeiro, brazyl.pisarz i myśliciel, teoretyk kat. moderny w Brazylii.

  Uczeń Fariasa Brito (zm. 1917) stał się po nawróceniu 1918,podobnie jak jego mistrz, czołowym animatorem kierunkuspirytualistycznego i odrodzenia kat. w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSACJA

  (łac. fixus umocowany, stały), utrwalonyi sztywny, niezależnie od skuteczności, sposób reagowaniaemocjonalnego na określone osoby, przedmioty i sytuacje.

  W sferze emocjonalno-motywacyjnej f. występuje w postaciuporczywych, irracjonalnych lęków, utrwalonej niechęci,nieodwzajemnionej miłości ftp.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 533

  praca w formacie txt

Do góry