Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILM - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Do f. j a k o nowego środkaprzekazu, Kościół odnosił się z dużą ostrożnością; 1912Kongr. Konsystorialna przekonana o braku walorów artyst.i mor. w f. zabroniła ich wyświetlania w budynkach sakr.(AAS 4(1912) 724); pap. Benedykt XV polecił natomiastKolegium Kard. rozważyć możliwość realizowania f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /13 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPSKI RUDOLF ks.

  ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 wseminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w AkademiiDuch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

  1897-98 był r e k t o r em kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIAK BOLESŁAW kard.

  ur. 1 IX 1901 w Ośniszczewkuk. Inowrocławia, zm. 12 X 1978 w Poznaniu, prawnik,kanonista.

  Po roku studiów prawa na Uniw. Pozn. i studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1926 święceniakapł. w Gnieźnie; specjalizację w Pontificium InstitutůmUtriusque Iuris w Rzymie uwieńczył 1935...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Idee wolnomyślnei nastroje antykat. przedostały się na F. wraz ze wzrostemwpływów polit. Stanów Zjedn. w 2. poł. XIX w.; po proklamowaniurepubliki ( 1 8 9 8 ) hierarchia kośc. i bogate zakonyzdominowane przez Hiszpanów stały się przedmiotem atakówze strony ugrupowań nacjonalistycznych; w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIANIE, List do Filipian (Flp)

  Jeden z tzw. Listówwięziennych Pawła Apostoła, w —» kanonie Pisma św.NT umieszczony między Ef i Kol.

  T r e ś ć - Flp ma charakter osobisty ze względu na serdecznezwiązki Pawła z gminą w mieście Filippi; Pawel piszew nim o swej pracy mis. prowadzonej podczas uwięzienia.

  Po modlitwie dziękczynnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINY, República ñg Pilipinas - STATYSTYKA

  W 1 9 1 1 na F. byla 1 metropolia, 8 diecezji,1 prefektura apost., 9 6 3 parafie, 7 8 2 księży d i e c , 29klasztorów męskich, 5 5 9 księży zak., 1 9 3 braci zak., 43 klasztoryi domy zak. żeńskie, 6 9 6 sióstr, 8 seminariów niższych,6 wyższych, 2 0 5 3 alumnów, 3 2 kośc. szkoły średnie,10 0 4 4 uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINA DUCHESNE Św.

  ur. 29 VIII 1769 w Grenoble,zm. 18 X 1852 w Saint Louis (Missouri), założycielkaprowincji zgrom. Sacré-Coeur w Stanach Zjednoczonych.

  W 1787 wstąpiła do wizytek w G r e n o b l e ; po ich rozwiązaniupodczas rewolucji franc. 1789 zajęła się pielęgnowaniemchorych; odzyskawszy dom dawnego konwentu wizytek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP NERI, Filip Nereusz Św.

  ur. 21 VII 1515 weFlorencji, zm. 26 V 1595 w Rzymie, założyciel kapł. kongregacji— filipinów.

  1. Ż y c i e i d z i a ł a l n o ś ć - Kształcił się we f l o r .szkole S. Giorgio; pozostawał pod wpływem dominikanówżyjących tradycjami G. Savonarola którego wielbicielempozostał do końca życia; flor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIŚCI

  Zwolennicy poglądów Ph. —> Melanchtonanazwani tak zwł. na uniw. w Wittenberdze i Lipsku.

  F . , m.in. J. Camerarius, J. Menius, G. Major i C. CrucigerSt., uważający się za obrońców protest, humanizmu, swobodybadań teol. i ewang. powszechności Kościoła, byli zwolennikamipojednania z Kościołem kat. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

  Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

  1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt

Do góry