Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILM

  Jedna z wizualnych form masowego przekazuukształtowana dzięki odpowiedniej technice projekcyjnej,za pomocą której rzutuje się na ekran serię obrazów fotograficznychlub fonofotograficznych, utrwalonych uprzedniona taśmie celuloidowej pokrytej światłoczułą emulsją, dającychwidzowi złudzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

  ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

  Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - PROBLEMATYKA

  F. jest komunikatem i znakiem;ze względu na to można wyróżnić f. dokumentalny, oświatowy,instruktażowy, ikonograficzny, rozrywkowy i fabularny(odrębną kategorię stanowią f. animowane). Gatunkiempodstawowym są f. fabularne rozróżniane analogiczniedo gatunkowych utworów narracyjnych w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWSKI HIERONIM

  zm. przed 1574, działaczróżnowierczy.

  Był synem burgrabiego krak.; brał udziałw synodach kalwińskich i zabiegał (od 1555) o unię z —»braćmi czeskimi; 1558 wraz z S. Sarnickim reprezentowałwspółwyznawców na zjeździe braci czes. w Lipniku n. Bečva(Morawy), na którym Czesi nie przyjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - TEMATYKA RELIGIJNA

  Początkowo najczęściejdotyczyła dziejów bibl.; dzieło L. Lumière'a La Vie et Passiondu Christ (1897) zainicjowało styl ilustratorski, polegającyna prezentacji niejako „żywych obrazów" ewangelicznych,utrzymanych w guście epoki; charakter podniosłejinscenizacji miały również f. Quo vadis (wg H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI

  Gr. Filippoi. łac. Philippi, staroż. miasto w Macedonii,obecnie w Grecji; pierwotnie zwało się Krenides,a nazwę F. otrzymało 356 prz.Chr. po zdobyciu przez FilipaI I , króla Macedonii.

  W czasie II podróży mis. Pawła Apostoła 50-52 powstaław F., pierwsza w Europie, gmina chrzęść. (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPONI

  Nazwa n a d a n a —» bezpopowcom, szczególnie—> fiedosiejewcom z okolic Pskowa i Nowogrodu Wielkiego,którzy osiedlili się na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,Motdawii i Bukowiny.

  Większe grupy f. pojawiły się po 1 7 7 0 i 1 8 1 5 w regioniesuwalsko-sejneńskim, po 1 8 3 0 w augustowskim oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - ASPEKT MORALNO - WYCHOWAWCZY

  Wpływ f. naodbiorcę zależy od czynników psychol., społ., a takżetechn.; ponieważ jest on jednym z najważniejszych środkówkomunikacji społ. (z racji szerokiego kręgu odbiorców),a zwielokrotnienie jego sugestywności poprzez obraz, słowo,ruch, muzykę i kolor niekiedy powoduje mniej czy bardziejświadome...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak.Klemens, ur. 7 IX 1865 w T e r z o r i o k. Genui, zm. 13 XII 1946w Rzymie, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1881 i po studiach filoz.-teol. przyjął1888 święcenia k a p ł . ; wysłany 1891 na misje do Urugwajui Argentyny, wrócił 1893 do Rzymu, gdzie 1894-1926 byłgen. sekretarzem misji, 1914-32...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ AUGUSTYN OP

  ur. 1700, zm. 6 VIII1751 w Podkamieniu (na Wołyniu), teolog.

  Śluby zak. złożył 1723 w Podkamieniu; po studiachfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł.; 1729 uzyskał stopieńlektora sztuk wyzwolonych i teologii w studium gen. weLwowie; 1730-35 wykładał filozofię i teologię oraz byłwychowawcą nowicjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt

Do góry