Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - PISMA

  Zainteresowania F. koncentrowały się główniewokół alegor. egzegezy Pleciokslęgu; wcześniej powstałypisma filoz., pod koniec życia - rozprawy apologetyczneodzwierciedlające historię Żydów aleks.; pierwsze kryt.wydanie dzieł F., zachowanych w języku gr., opracowaliL. Cohn, P. Wendland. S. Reiter pt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKALIA

  (gr. umiłowanie piękna), nazwa zbiorutekstów (— florilegium) jednego lub wielu pisarzy c h r z ę ś ć ;do najbardziej znanych należy f. Orygenesa oraz f. pisarzyascetycznych.

  1. Origenus F. (wydał J. A . Robinson, The Philocalia ofOrigen, C 1893; przekład pol. K. Augustyniak, Wwa 1979)sporządzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - DOKTRYNA

  F. stworzył doktrynę synkretyczną(rei.-filoz.) opartą na judaizmie (alegor. interpretacja ST,zwł. Pięcioksiegu) i kulturze gr. (kategorie filoz. platonizmu,neopitagoreizmu, średniego stoicyzmu), dążąc do ich uzgodnieniai syntezy, z zachowaniem priorytetu judaizmu.B ó g jest transcendentny kosmicznie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKSEN, Xenajas bp.

  Św. Kościoła jakobickiego,ur. w poł. V w. w Tahal (prow. Bet Garmaj w Persji), zm.10 XII 523 w Filipopolis (dziś Plowdiw w Bułgarii), teolog.

  Studiował w Edessie; oskarżony przez patriarchę AntiochiiKalendiona przed ces. Z e n o n em o propagowanie —»monofizytyzmu przedstawił ok. 482 własne wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONARDI, Philonardl MARIUS abp.

  ur. w Bauco k.Veroli, zm. 19 VIII 1644 w Rzymie, asesor Kongr. Inkwizycji,nuncjusz p a p . w Polsce.

  J a k o abp Awinionu (od 1624) przybył 1636 do Polskiz zadaniem nakłonienia króla do zorganizowania wyprawyantytur. oraz przeciwdziałania i ograniczenia aprobowanychuprzednio przez pap. Urbana VIII tymczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILODOKSJA

  (gr. fileo miłuję, doksa sława), ukochaniesławy, w literaturze monastycyzmu wczesnochrześc.(zwłaszcza wsch.), dążność do współzawodnictwa w praktykachascet.; zrodziła się z przekonania o nieprzeciętnychascet. osiągnięciach —» anachoretów i —» eremitów (II),utrwalonych w przekazach hagiograficznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOCHOWSKI ROCH ks.

  ur. 16 VIII 1838 w Choromanachk. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostrołę k i , biograf, popularyzator teologii.

  W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydatateologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ JAKUB SJ

  ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

  Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILISTYNI

  (hebr. pleszet wędrowiec, liczba mn.pelisztim, gr. Fylistieim, w LXX Palaistinoi, skąd nazwa —>Palestyna), lud indogerm. wywodzący się prawdopodobniez Ilirii, należący do tzw. ludów morskich, które w 2 faziewędrówki w XIII-XII w. prz.Chr. opuściły Kretę (Am 9,7mówi o Kaftor utożsamianym z Kretą) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

  ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

  Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt

Do góry