Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIODORÓW NIKOŁAJ FIODOROWICZ

  ur. 1828, zm.15 X I I 1903 w Moskwie, przedstawiciel mist, nurtu filozofiichrześcijańskiej. Nie ukończywszy studiów prawniczych,uczył w prow, miastach (guberni tambowskiej) historiii geografii; 1868 został bibliotekarzem w Czarkowskiej(Moskwa), a p o t em Moskiewskiej Bibliotece Pubi, (dziś im.W. I . Lenina)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Cz.f. zaczęły powstawać w końcuXIX w.; za najstarszy periodyk nauk. można uważać wychodzącepoczątkowo nieregularnie, a później jako półrocznik„Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego (Polskiej) Akademii Umiejętności"(Kr 1874-1952), od 1891 pt. „Rozprawy PAU...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /10 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - METAFIZYCZNA TEORIA RELIGII

  Rozwijana na gruncierealistycznej teorii bytu, wychodzi z danego empiryczniefaktu rei. i wyjaśnia go za pomocą ontycznych kategorii,odwołując się do pojęć i tez antropologii filoz. oraz metafizyki.

  Celem tak rozumianej f.r. jest ostateczne wyjaśnieniedanego empirycznie i ujętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /7 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINÍAN, Finnian, Findian, Vinnianus Św.

  ur. ok. 470w Myshall (hrabstwo Carlów), zm. 12 XII 549 w Clonard,asceta, założyciel opactwa w — Clonard.

  Formację kapł. uzyskał w środowisku bpa Fortchernaz Roscrea; zwiedziwszy ok. 505 opactwa w Galii, odbyłpielgrzymkę do Rzymu; po powrocie do Irlandii założyłopactwo i szkołę w Clonard oraz kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILTHAUT THEODOR

  ur. 27 X 1907 w Duisburgu,zm. 31 X 1967 tamże, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Innsbrucku, Münsteri Tybindze, przyjął 1934 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie(1937-40 wśród studentów); 1946 uzyskał doktoratna uniw. w Münster, po czym nauczał religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZNA

  Ogólnie - wszelka filozoficznarefleksja nad życiem społ., ściślej - część filoz. —» antropologii( I I I ) , zajmującej się spol. c h a r a k t e r em natury ludzkieji odpowiadającymi jej tworami s p o ł . ; dawniej określeniespołeczno-reformistycznego utopizmu ( C H . Saint-Simon,Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIŁOSOFOW DMITRIJ WŁADIMIROWICZ

  ur. 7 IV 1872w Petersburgu, zm. 1940 w Otwocku k. Warszawy, ros. krytyklit., publicysta i filozof.

  Po ukończeniu 1895 prawa na uniw. w Petersburgu byłj e d n ym z czołowych krytyków lit. czasopisma „Mir iskusstwa";1901 odszedł od krytyki lit. i zbliżył się do poglądówZ.N. Gippius i D . S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŻYCIA

  Niem. Lebensphilosophie, typfilozofii przeciwstawiający się filozofii teor.; terminem tymna przestrzeni wieków oznaczano różne filoz. dążenia i hist,tendencje.

  O potrzebie filozofii dla życia praktycznego pisano częstona przełomie XVIII i XIX w., nazywając ją f.ż., filozofiąpraktyczną, filozofią dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINAN Św. bp.

  zm. 661, mnich na wyspie ł o n a (Hy,zach. Szkocja); j a k o następca św. Aidana na stolicy biskupiejw Lindisfarne prowadził działalność mis. w pn. i środk.Anglii; nawrócił na chrześcijaństwo króla Mercji Peadęi króla Essexu Sigeberta I I ;

  odznaczał się tolerancją wobecstaroż. zwyczajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki nauk. podejmująceproblematykę ogólnofiloz. lub określonej dziedzinyfiloz. (np. teorii bytu, teorii poznania, logiki, historiifilozofii, etyki, estetyki), bądź związku filozofii z in. dyscyplinaminauk. (np. z psychologią, naukami przyr., naukamih u m a n . , teologią), wydawane przez organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt

Do góry