Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FIORE, Flore, San Giovanni in Fiore (Kalabria)

  Opactwomacierzyste niezależnej kongr. benedyktyńskiej powstałejw wyniku reformy cystersów przeprowadzonej przez Joachimaz Fiore.

  1. O p a c t w o - pod wezw. św. Jana założył 1188 (lub1189) Joachim z Fiore (po rezygnacji z urzędu opata w Santa Maria di Corazzo) w celu realizacji eremickiegoi d e a ł u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINN FRANCIS JAMES SJ

  ur. 4 X 1859 w Saint Louis(Missouri), zm. 2 XI 1928 w Cincinnati ( O h i o ) , wychowawcamłodzieży, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1876 w Florissant, a po rezygnacjiz powodu choroby - powtórnie 1879; uczył retoryki w jez.Saint Mary's College; po studiach filoz.-teol. przyjął 1889święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINKE MARIAN ks.

  ur. 29 XI 1906 w Ostrowie Wlkp.,zm. 8 VII 1986 w Poznaniu, r e d a k t o r , pedagog, k a t e c h e t a .

  Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wlkp. wstąpił 1925do Arcybiskupiego Seminarium Duch. w Poznaniu i 1930przyjął święcenia kapł.; pracował w Rogoźnie, Wronkachi Poznaniu, gdzie był m.in. prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIORENTINO

  Dawne bpstwo w pd. Włoszech (prow.Foggia) w metropolii Benewent, powstało w poł. XI w.;znanych kilku bpów do końca XIV w.; 1410 włączone dobpstwa Lucera; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINNEY CHARLES GRANDISON

  ur. 29 VIII 1792 wWarren (stan Connecticut), zm. 16 V I I I 1875 w Oberlin (stanO h i o ) , amer, kaznodzieja kongregacjonalistyczny.

  Pochodził z rodziny niewierzących farmerów; jako nauczycielzostał 1821 wyznawcą prezbiterianizmu; pod wpływemwizji (określał je jako „chrzest Duchem Świętym")podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta

  Państwo w Europie Pn. nad Zatokami Botnicką i FińskąM. Bałtyckiego; od 1284 prow. Szwecji; 1721 na mocy pokojuw Uusikaupunki (Nystad) i 1743 w T u r k u (szwedz. Abo) przyłączonodo Rosji część wsch. i pd. F., a 1809 na mocy pokojuw Porvoo (Borgâ) - całą F. j a k o autonomiczne WielkieKsięstwo F.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINŽGAR FRANC SALESKI

  ur. 9 II 1871 w Doslovičach(Słowenia), zm. 2 VI 1962 w Lublanie, stoweń. pisarz.

  Po ukończeniu studiów teol. w Lublanie był wikarym,potem proboszczem w parafiach diec. lublańskiej; od 1938członek rzeczywisty Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk.

  Twórczość lit. rozpoczął 1893 w kręgu kat. czasopisma„Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

  F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

  Imię zak. Leoncjusz,ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnieKirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. wRosji.

  Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej AkademiiDuch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

  1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /15 744

  praca w formacie txt

Do góry