Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FISCHER KAROL JÓZEF bp.

  ur. 13 III 1847 w Jaśle,zm. 21 IX 1931 w Przemyślu, kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. 1865-69 w seminarium duch.w Przemyślu przyjął święcenia kapł.; 1870 został wik. wSanoku, 1871 w Drohobyczu, a 1872 w Jaśle; 1874-88 j a k oprob, w Tarnowcu odnowił kościół par. i przyczynił się doożywienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRMICUS MATERNUS JULIUS

  Żył w IV w. na Sycylii,astrolog i apologeta, prawdopodobnie arianin.

  Należał do stanu senatorskiego; był r e t o r em w Syrakuzach.Przed swoim nawróceniem 335-337 napisał podręcznik astrologiiMatheseos (wyd. W. Kroll, F. Skutsch, K. Ziegler I-II,L 1892-1913), nacechowany tendencjami moralizatorskimi.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRDAUSI, Mansur ben Hassan Abu' l Kasim Ferdousi

  ur. między 932-942 w Waż k. Tus (dziś Ferdousi w zach.I r a n i e ) , zm. między 1020-25 tamże, poeta, twórca narodowejepopei irańskiej.

  F. jest autorem eposu Szahname (Księga królów), którypisał 975-1010, dedykowanego władcy Persji sułtanowi Mahmudowiz Ghazni; F. korzystał m.in. z tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHER KUNO

  ur. 23 VII 1824 w Sądowlu k. GóryŚląskiej (Leszczyńskie), zm. 5 VII 1907 w Heidelbergu,filozof, historyk filozofii i literatury.

  Od 1856 F. wykładał na uniw. w J e n i e , od 1872 w Heidelbergu.Z jego pism filoz. za szczególnie cenne uchodzi HegelsLeben, Werke und Lehre (I-II, Hei 1901, T 19653). Był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRMILIAN z CEZAREI KAPADOCKIEJ bp.

  zm. 268w Tarsie (Cylicja). Był uczniem i obrońcą nauki — * Orygenesa,którego gościł przez 2 lata (ok. 230-235) w Cezarei Kapadockiejjako jej bp; nast. studiował pod kierunkiem Orygenesateologię w Cezarei Palest. (EuzebHist VI 27).

  W związkuze schizmą nowacjańską przeprowadził 252 (wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRKOWICZ ABRAHAM, ben Samuel

  ur. 1786 w Łucku(Wołyń), zm. 17 VI 1874 w Czufut Kale (Krym), duchownykaraimski, hebraísta i archeolog.

  Od 1812 był nauczycielem religii, a od 1818 młodszym—» hazzanem przy kinesie łuckiej. Po 1830 prowadził ożywioną,choć nieraz kontrowersyjną działalność nauk.; rezulta t em jego nauk. podróży na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

  O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

  Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /14 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIOL ŚWIĘTOPEŁK, Fail Szwajpolt

  zm. między 7 a 1 6 V1 5 2 6 w Krakowie, drukarz. Pochodził z Neustadt (Frankonia);do Krakowa przybył j a k o wędrowny czeladnik; 1 4 7 9otrzymał tu obywatelstwo i został mistrzem cechu złotników;

  ok. 1 4 8 3 otworzył drukarnię, z której wyszły najstarszeksięgi liturg. w języku cerkiewnosłowiańskim -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - SZTUKA SAKRALNA

  Zapoczątkowana chrystianizacjąkraju, rozwijała się w kręgu kultur zach. i wsch., przeobrażającich impulsy w duchu rodzimej twórczości ludowej.

  1. W  o k r e s i e  ś r e d n i o w i e c z a - Z zabytków architekturysakr. przetrwały jedynie obiekty kamienne - k a t e d r aw Turku z XIII-XV w. i kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /7 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINKE HEINRICH

  ur. 13 VI 1855 w Krechting (Westfalia),zm. 19 XII 1938 we Fryburgu Br., historyk, archiwista.

  Doktoryzował się 1880 w Tybindze; od 1891 był prof, wMünster, 1899-1928 we Fryburgu Br.; 1924-38 był prezesemGörres-Gesellschaft w Koblencji (J.J. von —» Görres),którego instytut hist. założył 1888 w Rzymie, a 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt

Do góry