Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

  Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEMING PAUL

  ur. 5 X 1609 w H a r t e n s t e i n k. Zwickau,zm. 2 IV 1640 w Hamburgu, poeta. Studiował medycynęw Lipsku; 1633-34 uczestniczył w podróży poselskiej doMoskwy, a 1635-37 do Persji, 1640 praktykował j a k o lekarzw Lejdzie.

  J a k o czołowy przedstawiciel niem. baroku nawiązywałdo twórczości M. —» Opitza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka katolickichprow. Niderlandów pd. (tereny dzisiejszej Belgii)XV-XVIII w.; jej kontynuacją jest sztuka belg. (—* BelgiaIV).

  I. OKRES PÓŻNOGOTYCKI - W XV w., okresie przejściowejprzynależności do Księstwa Burgundzkiego, Niderlandy stalysię artyst. i kulturalnym centrum Europy zaalpejskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /18 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY, Saint - Benoît - sur - Loire (dep. Loiret)

  Opactwobenedyktyńskie we Francji założone 651 przez Leodeboda,opata klasztoru Saint-Aignan z Orleanu, na ziemiach nadanychprzez króla Chlodwiga II .

  Opat Mummulus (632-663) sprowadzi! do F. z Monte Cassinorelikwie św. Benedykta, a opat Teodulf (798-818) założyłszkołę klasztorną; istniało tu również —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMEN

  ( ł a c ) , k a p ł a n rzym. służący j e d n e m u bóstwu,członek najstarszego spośród 4 rzym. kolegiów urzędowych,składającego się z 15 kapłanów - wybieranych z rodów patrycjuszowskich3 f. maiores (Diałis, Mortiałis, Quirinalis)i typowanych także spośród plebejuszów 12 f. minores;mianowano też f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAK WINCENTY

  ur. ok. 1871, zm. 1943 w ZielonceNowej k. Zwolenia, rzeźbiarz ludowy.

  Uprawiał rzeźbę w drewnie oraz snycerstwo dekoracyjneo tematyce rei. i hist.; jego pierwszą pracą snycerską jestkrzyż z 1905 na grób ojca (cmentarz w Zwoleniu), bogatodekorowany ornamentem ślimacznicowo-roślinnym; przed1907 wykonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  (gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),dział -» biologii zajmujący się badaniem czynnościnarządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

  F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznymopracowaniom szwajc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISHER GEOFFREY FRANCIS

  ur. 5 V 1887 w Higham--on-the-Hill k. Nuneaton, zm. 15 IX 1972 w Sherborne k.Yeovil, abp Canterbury, anglik, działacz ekumeniczny.Kształcił się w Marlborough i w Oksfordzie;

  1913 przyjąłświęcenia; uczył w collège'ach w Marlborough i od 1914 wR e p t o n , gdzie był dyrektorem; 1932 został bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLACZYŃSKI FRANCISZEK ks.

  ur. 29 I 1881 w Płocku(Radziwie), zm. 28 V 1942 w D a c h a u , duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Płockuwysłany 1903 na specjalizację do Akademii Duch. w Petersburguuzyskał stopień magistra teologii i 1906 przyjął święceniak a p ł . ; od 1907 wykładał w seminarium płoc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJONOMIKA, flzjognomika

  (gr. fysis natura, gnomemożność poznania), umiejętność poznawania psychiki człowieka (osobowości, charakteru, uczuć) z budowy i wyrazutwarzy oraz całego ciała; także teoria takiej umiejętności.

  F. rozwinięta była już w starożytności (opinie zawodowychfizjonomistów stanowiły podstawę przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt

Do góry