Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLIEDNER THEODOR

  ur. 21 I 1800 w Eppstein k.Frankfurtu n. Menem, zm. 4 X 1864 w Kaiserswerth k. Dusseldorfu,ojciec Fritza, organizator żeńskiego —» diakonatu(III) w Kościele ewang.augsb. (—> diakonisa I I ) .

  Po studiach teol. w Giessen i Getyndze został 1822 pastoremw Kaiserswerth; przebywając 1823-24 oraz 1832 w Holandiii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY CLAUDE

  ur. 6 XII 1640 w Paryżu, zm.14 VII 1723 tamże, prawnik, historyk Kościoła, humanista,pedagog.

  W latach 1658-67 był adwokatem parlamentu paryskiego;uczestnicząc w lit. zebraniach u przew. parlamentu G. deLamoignon (tzw. akademia), zaprzyjaźnił się m.in. z J . B .—> Bossuetem i L. Bourdaloue; równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANDRIA

  Niderl. Vlaanderen, franc. Flandre, krainahist, obejmująca pn.-zach. część —» Belgii oraz sąsiednieskrawki Francji (Westhoek) i Holandii (Zeeuws-Vlaanderen)- od IX w. hrabstwo, od XIX 2 prowincje (F. Zach. z —»Brugia, F. Wsch. z —» Gandawą), ostatnio nazwę F. rozszerzasię na całość ziem zamieszkałych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY HERCULE ANDRÉ de kard.

  ur. 22 VI 1653w Lodève (Langwedocja), zm. 29 I 1743 w Issy-les-Moulineauxpod Paryżem, franc, mąż stanu.

  Wychowywany przez jezuitów, 1666 przyjął niższe święceniai dzięki kard. P. de Bonzy 1668 został kanonikiem wMontpellier; po studiach filoz. w H a r c o u r t i teol. na Sorboniebył kapelanem królowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAUBERT GUSTAVE

  ur. 12 XII 1821 w Rouen, zm.8 V 1880 w Croisset k. Rouen, pisarz.

  Po ukończeniu liceum w Rouen rozpoczął 1840 studiaprawnicze w Paryżu, które niebawem przerwał; nawiązałnatomiast kontakty z tutejszym środowiskiem lit., przyjaźniącsię z T. Gautierem, G. Sand, I.S. Turgieniewem,braćmi F. i J. de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLICK MAURIZIO SJ

  ur. 12 XI 1909 w Mediolanie,zm. 23 IV 1979 w Rzymie, teolog, pedagog, rekolekcjonista.

  Do zak. wstąpił 1928; święcenia kapł. przyjął 1939. Studiowałteologię na Gregorianum w Rzymie, gdzie 1947 uzyskałdoktorat i wykładał do 1979 teologię systematyczną,kładąc nacisk na indywidualizację procesu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN Św.

  zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),patriarcha konstantynopolski (446-449).

  Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod doKonstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiejnauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomiło tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDOWIE

  Ludność zamieszkująca pn. część —»Belgii (ok. 6 0% jej mieszk.) oraz pn. skrawek Francji (depa r t a m e n t y Nord i Pas-de-Calais), mówiąca językiem niderl.z rodziny języków germ.; na cały obszar rozciąga sięnazwę — Flandrii.

  Tereny te zajmowali —> Celtowie, zromanizowani pod panowaniemRzymu; germ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIEDNER FRITZ

  ur. 10 VI 1845 w Kaiserswerth k.Dusseldorfu, zm. 26 IV 1901 w Madrycie, syn Theodora.

  Studiował teologię w Halle i Tybindze; jako diakon byłk a p e l a n em wojskowym w czasie wojny prus.-austr. (1866);ordynowany (1867) na pastora, podróżował w celach ewangelizacyjnychpo Włoszech (1867) i Hiszpanii (1869);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN I

  ur. n a pocz. IV w. w Antiochii, zm. 26 I X404 tamże, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji.

  Wspólnie z Diodorem późniejszym bpem Tarsu byl duchowymprzywódcą tzw. antioch. grupy zwolenników ortodoksjinic. (por. —» antiocheńska schizma); przed 365 otrzyma!święcenia k a p ! , z rąk bpa Melecjusza, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt

Do góry