Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLORES TEMPORUM

  (łac. kwiaty czasów), średniow.kompilacja biograficzno-hagiograficzna, wzorowana naznanym, niekryt. dziele —» Marcina Polaka Chronicon pontificum imperatorumque, zredagowana ok. 1292-94 i służącaj a k o pomoc w kaznodziejstwie (tzw. exempta); anonimowyautor (niem. franciszkanin) na podstawie katalogu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORESTA

  Diecezja w Brazylii (stan Pernambuco)utworzona 15 II 1964 z części terytorium diec. Pesqueirai Petrolina, sufr. Olindy-Recife (diec. Pesqueira, eryg.1910, występowała do 1918 również pod nazwą F . ) ; zajmuje17 890 km2 i liczy 232 000 mieszk., w tym 231 000 katolików,10 parafii, 8 księży zak., 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOREZ ENRIQUE OESA

  ur. 21 VII 1702 w Villadiego(prow. Burgos), zm. 5 V 1773 w Madrycie, historyk i teolog.

  Do zak. wstąpił 1718 w Salamance; po studiach human,w Valladolid oraz teol. i prawa kan. w Salamance przyjął1725 święcenia kapł. i został prof, w kolegium zak. w Madrycie;1728-38 był regensem studium zak. w —» Alcalá...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIAN Św.

  Męczennik, zm. prawdopodobnie 4 V304 w Lauriacum (dziś Lorch w pn. Austrii) w czasie prześladowaniachrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), patronstrażaków i hutników, Krakowa i wielu in. miast; święto 4 V.

  1. Ż y c i e i k u l t - Wg MartHieron (wersja z V w.)F. był dowódcą armii ces. w naddunajskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIANÓPOLIS

  Archidiecezja w p d . Brazylii (stolicastanu Santa Catarina); początek F. dało zał. 1651 miastoNossa Senhora do Desterro, przemianowane 1893 na F.;1908 stało się stolicą nowo utworzonej diec. Santa Catarina,którą 17 I 1927 podniesiono do rangi metropolii, zmieniającnazwę na F.;

  ma obecnie sufr. Caçador...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENCKA UNIA

  Akt pojednania między Kościołem rzym.kat. a prawosł. Kościołem gr. oraz wsch. Kościołamiprzedchalced., dokonany na Soborze —» Florenckim.

  Uwarunkowana polit, sytuacją cesarstwa bizant. zagrożonegoprzez zdobycze tur. na Bałkanach, u.f. została o p a r t ana uzgodnieniach doktrynalnych, wyrażonych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENCKI SOBÓR

  Nazwa drugiej części XVIIsoboru powsz. zwołanego 1 II 1431 do Bazylei przez pap.Marcina V (—» Bazylejski Sobór) i kontynuowanego w Ferrarze(1437-39), a nast. we Florencji (1439-43) i Rzymie(1443-45).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENCKI SOBÓR - HISTORIA

  Obawa inwazji tur., silne tarcia wewn.ujawnione przez Sobór w Bazylei (—» koncyliaryzm) orazzaburzenia społ. wywołane schizmą husycką, nakazywałypodjęcie reformy zmierzającej do konsolidacji chrześcijaństwai potwierdzenia uzgodnień doktrynalnych; było tozadaniem S.F., który na mocy bulli pap. Eugeniusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENCKI SOBÓR - DOKTRYNA

  Orzeczenia S.F. zawarte w bullach Laetenturcaeli (6 VII 1439), Exsultate Deo (22 XI 1439) i CantateDomino (4 II 1442), Multa et admirabdia (30 IX 1444) i Benedictussit Deus (5 VIII 1445) zostały wypracowane jakoteol. podstawy doktrynalnej jedności chrześcijaństwa. Autoramiuzgodnień ze strony Kościoła zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENCKI SOBÓR - ZNACZENIE

  S.F. - różnie jest oceniane przez teologówprawosł. i kat.; sam fakt doprowadzenia do dyskusji doktrynalnychz przedstawicielami prawosławia był zwycięstwempapieża nad koncyliaryzmem Soboru Bazylejskiego.

  1. W ocenie teologów p r a w o s ł a w n y c h S.F. odbyłsię w niesprzyjających warunkach hist.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /12 987

  praca w formacie txt

Do góry