Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FOERSTER FRIEDRICH WILHELM

  ur. 2 VI 1869 wBerlinie, zm. 9 I 1966 w Kilchbergu k. Zurychu, niem. pedagog,socjolog i polityk.

  Studiował filozofię i ekonomię społ. na uniw. w Berlinie,a nast. we Fryburgu Badeńskim, gdzie 1893 uzyskał doktoratza pracę Die Entwicklung der Kantischen Ethik (B 1894);1895 objął redakcję czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOBIA

  (gr. fobos strach), w psychologii stan silnego, napadowego,nieuzasadnionego —> lęku lub odrazy, występującyw związku z określonymi przedmiotami lub sytuacjami.

  F. wyraża się wzmożonymi odczynami wegetatywnymi(przyspieszona akcja serca, drżenie, poty i in.) oraz niekiedywyobrażeniami lub myślami o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKS, Fox JAN ks.

  ur. 1566 w Kazimierzu pod Krakowem,zm. 21 II 1636 tamże, kanonista, mówca.

  Pochodził z rodziny szkoc. osiadłej w Polsce w XV w.;1581-88 studiował w Akademii Krak., a 1590-93 prawow Padwie; po powrocie został 1594 —» audytorem (6) krak.kurii; od 1615 jako archidiakon krak. wizytował parafiei klasztory; 1616...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGAZZARO ANTONIO

  ur. 25 III 1842 w Wenecji,zm. 7 III 1911 tamże, poeta i powieściopisarz.

  Pochodził z zamożnej rodziny weneckiej, która po wojnie1859 aż do wyzwolenia Wenecji 1866 przebywała w Turynie;tutaj ukończywszy 1864 studia prawnicze, poświęcił się całkowicietwórczości lit.; 1896 został senatorem. Wychowanyw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJAŃSKI SYNOD

  Nazwa synodu konstant, obradującego17 XI 8 7 9 - 13 III 8 8 0 w bazylice Hagia Sofia, którydoprowadzi! do rehabilitacji patriarchy —> Focjusza orazdo pojednania między stolicą rzym. a konstant, w sprawachdoktrynalnych i dyscyplinarnych; w dialogu ekum. z Kościołemwsch. jest uważany za pierwszy sobór unijny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /15 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGELWEDER STANISŁAW ks.

  ur. 1525, zm. 1603w Miechowie k. Krakowa, humanista, dyplomata.

  Pochodził z osiadłego w Krakowie kupieckiego roduszwajc.; po studiach w College Royal w Paryżu i w Padwiepowrócił 1562 do Krakowa j a k o doktor medycyny i filozofii;

  1564 już j a k o duchowny związał się z kancelarią król.; cieszącsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios

  ur. ok. 820 w Konstantynopolu,zm. prawdopodobnie 6 II 891 w monasterze Armeniakon,patriarcha konstant., przedstawiciel bizant. humanizmu,inicjator —> bizantyjskiej teologii (II 2); w Kościele prawosł.czczony j a k o święty (święto 6 II ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGGIA

  Archidiecezja w pd. Włoszech; diec. F. erygowana25 VI 1855 przez pap. Piusa IX, podlegała bezpośrednioStolicy Apost.;

  30 IV 1979 podniesiono ją do rangimetropolii z sufr. Ascoli Satriano-Cerignola, Bovino, Lucera,Manfredonia-Vieste, San Severo, Troia; sakr. zabytkiemF. jest k a t e d r a , zbudowana ok. 1179 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodziny prześladowanejprzez ces. Teofila za sprzyjanie zwolennikom kultuobrazów (por. PG 102,877.972.1020); po otrzymaniu starannegowykształcenia wykładał filozofię w akademii patriarszejw Konstantynopolu, którą zreorganizował; dzięki małżeństwuswego brata Sergiusza z siostrą Teodory...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FO, Fo - t' o

  (ten, który jest oświecony - chiń. transpozycjasanskryckiego buddha), w buddyzmie chińskim pierwszyelement triratna, najwyższy stopień świętości oraz każdaosoba, która przełamała barierę zmysłów i gotowa jest wstąpićdo — nirwany;

  nazwa f. występuje w chiń. traktatachdogm. jako określenie wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt

Do góry