Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FOLENGO GIOVANNI BATTISTA USB

  ur. 1490 w Mantui,zm. 5 X 1559 w Rzymie, egzegeta.

  Do zakonu wstąpi! 1506; studia teol. odbył w Padwie, poczym był przeorem w Mantui i o p a t em w S. Maria del Perok. Treviso; od 1540 zajmował się formacją duchową przyszłychbenedyktynów na Monte Cassino; od 1555 z poleceniapap. Pawła IV pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLMAR z TRIEFENSTEINU CRSA

  zm. 13 IV 1181,teolog kontrowersyjny. Po przyjęciu 1146 święceń kapł.został 1147 przełożonym klasztoru w Triefensteinie n. Menem(dziś Trennfeld).

  W dziele De carne et anima Verbi Dei (zaginione), któreogłosił na przełomie 1162-63 zaatakował naukę chrystologiczną—» Gerhocha z Reicherbergu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLENGO TEOFILO OSB

  Pseud. Merlin Cocai, ur.8 XI 1491 w Mantui, zm. 9 XII 1544 w Campese k. Bassano,p o e t a , brat Giovanniego Battisty.

  Do zakonu wstąpił 1508 (przebywał kolejno w klasztorachw Brescii, Mantui, Padwie); 1525 opuścił zakon; 1530-34prowadził pustelniczy tryb życia na Punta Campanella, anast. został ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLTYNOWICZ MARCIN

  ur. w Biłgoraju, zm. 11 I1663 w Zamościu, prof. Akademii Zamojskiej. Studiowałw Akademii Zamojskiej, gdzie nast. wykładał poezję,filozofię i prawo; j a k o rektor (był nim obierany 10-krotnie)rozpoczął 1639 budowę nowego gmachu Akademii;

  1644uzyskał doktorat filozofii i obojga praw; zabiegał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLEY HENRY SJ

  ur. 9 VIII 1811 w Astley (Worcestershire),zm. 19 XI 1891 w R o e h a m p t o n (hrabstwo Londyn).

  Pod wpływem ruchu —» oksfordzkiego przeszedł 1846 z anglikanizmuna katolicyzm, a po śmierci żony wstąpił 1851 do zak. jezuitów i jako brat zak. pełnił przez 30 lat funkcjęs e k r e t a r z a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOI et LUMIÈRE (frane), Wiara i Światło

  Międzynar.chrześcijański ruch wspólnotowy mający na celu różnorodnąpomoc upośledzonym umysłowo w odnalezieniu właściwegoim miejsca w społeczeństwie, który zainicjował 1971 JeanV a n i e r ; . o s o b a inicjatora i duchowość łączy F . L . z wcześniejukonstytuowanym ruchem l'Arche (franc, a r k a )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - POGLĄDY

  F. był „twórcą humanizmu bizant." (L.Benakis); zasługi i wiedzę F. uznawali nawet jego przeciwnicy,a potomni nadali mu przydomek „Wielki"; przeciwstawiałsię łac. nauce o —> grzechu pierworodnym, jego zaśantropologia stanowi kontynuację nauki gr. ojców Kościoła;j a k o „najbardziej znaczący egzegeta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /12 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOINARD FRÉDÉRIC MAURICE

  ur. 1683 w Conches( N o r m a n d i a ) , zm. 29 III 1743 w Calet, biblista i liturgista.

  Po studiach filoz.-teol. w Paryżu i przyjęciu święceńk a p ł . był prob, w Calet; na polecenie abpa Ch. de Vintimilleopracował projekt reformy brewiarza w duchu gallikańskim,postulując m.in. czytania wyłącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ DIAKON

  Żył prawdopodobnie w IX w. wKonstantynopolu, bizant. hagiograf. Był diakonem i kustoszemprzy kościele Apostołów w Konstantynopolu; w Encomium(ASanc l u n I 270-279) opisał życie i śmierć męczeńskąśw. Lucyliana; utwór F. na cześć Łukasza nie został jeszczeopublikowany.

   

  Beck 526. 570; O. Volk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKOLARINI, Movimento dei Focolari

  (wł. focolareognisko domowe), kat. ruch międzynar. powstały we Włoszechw okresie II wojny świat, dla ożywienia jedności wKościele, a także (w wymiarze ekum.) dialogu z in. religiamii niewierzącymi; od 1962 publiczne stow, wiernych o nazwieOpera di Maria (Dzieło Maryi).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /8 262

  praca w formacie txt

Do góry