Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FONDI, Fundi

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech (prow.Latina). Gmina c h r z ę ś ć istniała w F. już w III w.; pierwszymznanym bpem F. był Witalis, uczestnik synodów rzym.487-502; od V w. stanowiło Patrimonium Kościoła, zniszczone844 przez Arabów;

  od końca XIII w. w posiadaniu roduG a e t a n i , z pomocą których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA PASTORALNA

  (gr. fonetikos dotyczącygłosu, głosowy, tac. pastoralis pasterski), dziat fonetyki,zajmujący się przystosowaniem prawidłowości głosu i mowydo celów duszpast. (nazwę wprowadził 1929 ks. S. Wilczewski);f.p. wykładana jest od 1971 w seminariach duch. (przedtem w ramach —> homiletyki uczono w wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONSECA PEDRO da SJ

  ur. 1528 w Cortiçada (obecnieProença-â-Nova), zm. 4 XI 1599 w Lizbonie, filozof i teolog.

  Do zakonu wstąpił 1548; po przyjęciu święceń kapł. wykładał1555-61 filozofię na uniw. w Coimbrze; był liderem grupyprofesorów, którzy (już po odejściu F. z uniwersytetu dopracy w zakonie) stworzyli słynną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLWARSKI HENRYK ks.

  ur. 14 II 1909 w Łodzi,zm. 30 X 1948 tamże, historyk Kościoła.

  Po ukończeniu1930 studiów filoz.-teol. w seminarium duch. w Łodzi przyjął1931 święcenia kapł.; 1930-35 kontynuował studia nawydz. teologicznym UW, uzyskując 1935 doktorat z historiiKościoła;

  1934-48 wykładał w seminarium d i e c ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLIGNO

  Staroż. Fulginum, bpstwo w środk. Włoszech,do 1972 podległe Stolicy Apost., nast. sufraganiaPerugii.

  Wg tradycji w okolicy F. działali apostołowie Piotr i Paweł;za pierwszych bpów F. uważa się męczenników Kryspoldai Brycjusza ( I w . ) oraz —* Felicjana; pierwszym hist, potwierdzonymbpem był Urban...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONCK LEOPOLD SJ

  ur. 14 I 1865 w Wissen (NadreniaPn. - Westfalia), zm. 19 X 1930 w Wiedniu, biblista, duszpasterz.

  Studia filoz.-teol. na Gregorianum 1883-90 uwieńczyłstopniem doktora filozofii i teologii; 1889 przyjął święceniak a p ł . ; od 1890 był nauczycielem religii w diec. Münster;1892 wstąpił do zak.; 1894-99...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKIERSKI WŁADYSŁAW

  ur. 1890 w Paryżu, zm.3 VI 1961 w Londynie, historyk literatury porównawczej.

  W latach 1920-39 był prof, filologii rom. na UJ, nast.na emigracji w Anglii wykładał na uniw. w Bristolu, a takżew Centre d'Etudes Slaves w Paryżu.

  Za podstawową pracęF. uważa się Entre le classicisme et le romantisme (Kr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONDALIŃSKI JAN bp.

  ur . 14 VII 1900 w Wyśmierzycachk. Radomia, zm. 5 VIII 1971 w Łodzi, pedagog.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Sandomierzui Łodzi (1919-24) i święceniach kapł. (1924) był kolejnowik. w Zgierzu, Brzezinach, parafii św. Stanisława Kostkiw Łodzi, nast. prefektem seminarium nauczycielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLOR

  (ang. folk-lore wiedza ludu), składnikduchowej kultury lud., którego istotą jest żywe słowo włączonew mniej lub bardziej zrytualizowane sytuacje, zachowanie,muzykę, taniec i którego funkcjonowanie o p a r t e jestna społecznie uzgodnionej wiedzy o świecie i systemiewspólnie wyznawanych wartości; potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /27 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLLEREAU RAOUL

  ur. 17 VIII 1903 w Nevers, zm.6 XII 1977 w Paryżu, p o e t a , pisarz, opiekun trędowatych.

  Studiował filozofię w kolegium St. Cyr w Nevers, a nast.na Sorbonie w Paryżu; uzyska! licencjaty z filozofii (1920)oraz z literatury i prawa (1923). Całą późniejszą działalnośćpoświęcił pomocy opuszczonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt

Do góry