Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W FILOZOFII

  Rozumienie f. i m. u Arystotelesa byłouwarunkowane wcześniejszymi próbami wyjaśniania faktuzmienności i mnogości w świecie m.in. przez —* jońskąszkołę filozoficzną (mutabilizm i hilozoistyczny monizm),—» eleatów (ontol. statyzm i monizm) oraz Platona, któryprzyjął w swojej metafizyce obok ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORLÌ

  Staroż. Forum Livi, bpstwo w pn. Włoszech,do 1848 prałatura samodzielna, później sufr. Rawenny.

  Prawdopodobnie już w II w. F. miało gminę c h r z ę ś ć ; pierwszymhist, bpem F. był św. Merkurial, żyjący pod koniec IVlub na pocz. V w. (kult przetrwał w noszącym jego imięklasztorze benedyktyńskim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA - W TEOLOGII

  Terminy określające elementy konstytutywne— sakramentów (słowa - forma, rzeczy lub czynności- materia) w sensie tylko analog., nie zaś jak w —* hilemorfizmie.Pierwotnie określano widzialną strukturę sakramentówprzez rzeczy i słowa używane przy ich udzielaniu (Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 6,6; Ef 5,25; Jk 5,14;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORER LORENZ SJ

  ur. 1580 w Lucernie, zm. 7 I 1659w Ratyzbonie, teolog i polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1600 w Landshut; byt uczniem P.Laymanna i M. Tannera, a nast. profesorem filozofii nauniw. w Ingolstadt (1615-19) oraz dogmatyki i teologiipolem, na uniw. w Dylindze, gdzie 1621-22 piastował urządkanclerza; 1621-46 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORESTA ALBERIC de SJ

  ur. 8 I 1818 w Aix-en-Provence,zm. 2 V 1876 w Awinionie, inicjator —> apostolskichszkół.

  Do zakonu wstąpił 1837 w Awinionie; święcenia kapł.przyjął 1845; był mistrzem nowicjuszy w Tuluzie, Awinioniei Clermont oraz r e k t o r em scholastykatu w Lyonie; pod wpływemlicznych nawróceń na katolicyzm w pn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORDON JÓZEF JAKUB OFMConv

  Imię zak. Melchior,ur. 5 VIII 1862 w Grodnie, zm. 27 II 1927 tamże, działaczcharytatywny.

  Do seminarium duch. wstąpił 1883 w Wilnie; po przyjęciu1887 święceń kapł. był proboszczem w Strubnicy (1887-93),Dąbrowie Białostockiej (1893-1903), Grodnie (1903-05)oraz w par. Wszystkich Świętych w Wilnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORECKI FRANCISZEK ks.

  ur. 29 III 1891 we Lwówkuk. Nowego Tomyśla, zm. 21 VII 1972 w Poznaniu, działaczspołeczny, publicysta.

  Po studiach filoz.-teol. 1911-14 w seminarium duch. wPoznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapt. i był wik.w Nieparcie, Pakosławiu i Wilkowie Pol. oraz kapelanempodczas powstania wlkp.; po kursie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORDON

  Do XV w. Wyszogród Pom., od 1973 wsch.dzielnica Bydgoszczy, siedziba parafii i dekanatu w diec.chełmińskiej.

  Gród kasztelański Wyszogród Pom. istniał już w XI w.;1382 otrzymał prawa miejskie. Parafię pierwotnie erygowanoprzy kościele św. Marii Magdaleny (z XII w.), a nast.przy kościele św. Mikołaja (z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONSEGRIVE - LESPINASSE GEORGE PIERRE

  Pseud.Yves de Q u e r d e c , ur. 19 X 1852 w Saint-Capraise-de-Lalinde( D o r d o g n e ) , zm. 1917 w Paryżu, filozof, apologetyk, twórcaapologetyki biontycznej.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Périgueux(święceń kapł. nie przyjął); 1880 habilitował się w zakresiefilozofii, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORBES ALEXANDER PENROSE bp. anglik.

  ur. 6 VI1817 w Edynburgu, zm. 8 X 1875 w Dundee (Szkocja),teolog.

  Po studiach w Glasgow i Haileybury pracował 1836-39w Kompanii Wsch.ind. w Madras ( I n d i e ) ; od 1840 kontynuowałstudia w Oksfordzie, gdzie związał się z ruchem —»oksfordzkim; po przyjęciu 1844 święceń kapł. w Szkoc.Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt

Do góry