Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FORMACJA

  (łac. formatici ukształtowanie, utworzeni e ) , wywieranie trwałych wpływów przez jedną osobę,grupę, instytucję na —* osobowość in. człowieka w celuukształtowania w nim (zgodnie z odpowiednim modelem)psych, struktur poznawczo-oceniających z —> internalizacjąsystemu —» przekonań i systemu —> wartości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA

  (łac. forma iuridica), wymaganyprzez prawo sposób postępowania, zwł. sposób uzewnętrznieniaaktu woli przy dokonywaniu — czynności prawnychoraz powstawaniu —> faktów prawnych, tj. aktów normatywnych,sądowych i adm.; od zachowania f.p. uzależniona jestskuteczność czynności i aktów prawnych na forum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA EKUMENICZNA

  Całokształt działańzmierzających świadomie i systematycznie do zapewnieniaprawidłowego kształtowania poglądów i postaw wyrażającychdążenie do zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednymKościele Chrystusowym zgodnie z zasadami —> ekumenizmu.

  Zagadnienie f.e. pojawiło się w Kościele rzym.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALE

  (łac. firmaculum klamra, spinka), niewielkasprzączka ze złota lub srebra ozdobiona klejnotami, spinającakapę noszoną przez bpa na t e r e n i e diecezji; często miałaformę gołębicy z rozłożonymi skrzydłami - symbol DuchaŚwiętego; używana była również przez papieży i kardynałów;niekiedy nazywano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA KATECHETÓW

  Proces zmierzający doukształtowania osobowości —* katechety - dojrzałej, służebnej,dialogicznej, twórczej i zdolnej do wspólnotowejpracy k a t e c h e t . ; f.k. stanowi ważny obowiązek Kościoła.

  W początkach chrześcijaństwa f.k. była związana z pierwotnąwspólnotą Kościoła i j e g o strukturą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZM

  Kierunek epistemologiczno-aksjologiczny,głoszący, że forma decyduje o wartości ludzkich działańlub wytworów; potocznie oznacza kierowanie się literą prawa,a nie j e g o duchem.

  Różne odmiany f. zależą od tego, czemu przeciwstawiasię f o r m ę , oraz od typu akcentowanej wartości (poznawczej,mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMACJA PASTORALNA

  Działania zmierzające d oukształtowania postawy (—» formacja) uzdolniającej duchownychi świeckich do p e ł n i e n i a określonych zadań duszpast. (—»duszpasterstwo III) i apost. (—> apostolat IV D; -> apostolstwoświeckich); jest p r z e d m i o t em zainteresowania —» pastoralnejteologii i dyscyplin jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORESTI BARTOLOMEO OFMCap

  Imię zak. Teodor,ur. 15 VIII 1565 w Soltó Collina k. Bergamo, zm. 6 III 1637w Bergamo, działacz zak., teolog.

  Do zakonu wstąpił 1581; pełnił odpowiedzialne funkcjezak. w prow, bresciańskiej i weneckiej (prowincjała, wizyta t o r a gen. i 1632-37 definitora g e n . ) , a także dyplomatyczne(w konflikcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA i MATERIA

  (gr. morfe, hyle), w filozofii -»Arystotelesa (II B 1) oznaczenie 2 nierozłącznych współczynnikówkażdego zmiennego —» bytu (I 3, II 2), przy czymforma jest aktem konstytuującym bytowość —» substancji( t o , że rzecz jest tym, czym j e s t ) , natomiast —» materia j a k omożność sama z siebie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORGIONE FRANCESCO OFMCap

  Imię zak. Pius(stąd znany j a k o ojciec Pio), ur. 25 V 1887 w Pietrelcinak. Benewentu, zm. 23 IX 1968 w San Giovanni R o t o n d o k.Foggi, stygmatyk, mistyk, sługa Boży.

  Do zakonu wstąpił 1903 w Morcone; po studiach filoz.--teol. w seminariach zak. (Foggia, Pianisi, Montefusco)przyjął 1910 święcenia k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt

Do góry