Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FORT WAYNE - SOUTH BEND

  (do I960 Fort Wayne),diecezja w Stanach Zjedn. (Indiana) eryg. 22 IX 1857, sufr.Indianopolis.

  W regionie South Bend działalność mis. prowadzili od 1679franc, franciszkanie, nast. jezuici z misji Saint Joseph (k.Niles w Michigan); w XIX w. działalność mis. wznowiłakongr. Św. Krzyża, z której Edward Sorin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORTUNAT z VERCELLI Św. bp.

  ur. między 520-530prawdopodobnie w Vercelli (Piemont), zm. 569 w Celles k.Paryża. Kształcił się w p r o t o s e m i n a r i um św. —* Euzebiusza wVercelli, gdzie przyjął święcenia k a p ł . , a ok. 560 otrzymałsakrę i bpstwo (prawdopodobnie Vercelli);

  przydomek„Filozof Longobardów" świadczy o jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORT WORTH

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Teksas)eryg. 9 VIII 1969, sufr. San Antonio. Od 1953 F.W. byław unii z diec. Dallas; zajmuje 62 007 km2 i liczy 1,54 minmieszk., w tym 120 975 katolików, 80 parafii, 59 księży diec.i 60 zak., 72 zakonników, 155 sióstr.

   

  AAS 62( 1970) 34-36 ; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORUM (1)

  W prawie kan. termin techniczno-prawny,oznaczający zakres określonej kompetencjami władzy zwł. sądowej;f. występuje w relacjach: wewnętrzne - zewnętrzne,sądowe - pozasądowe, cywilne - kościelne oraz mieszane.

  Terminem f., przejętym z terminologii rzym. (miejscezebrań i załatwiania spraw pubi., zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORSTER KAROL

  ur. 26 XI 1800 w Warszawie, zm.9 XI 1879 w Berlinie, działacz polit., pisarz, tłumacz, wydawca.

  Od 1817 służył w wojsku Królestwa P o l . , a nast. był urzędnikiemjego organów a d m . ; brał udział w powstaniu listopadowym,po j e g o klęsce udał się do Drezna, a p o t em do Paryża,gdzie rozwinął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA ZGODY, Konkordienformel, Formula concordiae

  Księga opracowana 1577 w związku ze sporamizaistniałymi wewnątrz —» luteranizmu (—» ewangelickoaugsburskiKościół I, V 2), włączona do zbioru ksiąg symbolicznychzwanego Księgą zgody (—» Augsburskie wyznaniewiary VI) i ustalająca treść wyznania luterańskiego. Zawiera2 części - Epitome podającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIŚCI POLSCY

  Awangardowe ugrupowanieartyst. działające 1917-22, powstałe w Krakowie z grupyekspresjonistów pol. ukonstytuowanych w okresie I wojnyświatowej.

  Założycielami f.p. byli bracia A. i Z. Pronaszko orazT. Czyżewski, a członkami L. Chwistek, H. Gotlib, J . P .Hrynkowski, W. Strzemiński, K. Winkler, S.I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁY LITURGICZNE

  Stałe lub zmienne tekstykultowe ustalone przez tradycję lub kośc. —» autorytet,obejmujące poszczególne słowa, strofy, zwroty, zdania, ciągizdań o różnorodnej treści (uwielbienie Boga, dziękczynienie,prośby), regularnie powtarzane (mówione, śpiewane) w -»liturgii, w ustalonym porządku i miejscu oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMOSA (1)

  Diecezja w pn.-wsch. Argentynie eryg.11 II 1957 j a k o sufr. Santa Fé, od 1984 podlega metropoliiResistencia; zajmuje 72 066 km2 i liczy 301 000 mieszk.,w tym 271 000 katolików, 24 parafie, 5 księży diec. i 33 zak.,38 zakonników i 119 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 656-657, 54(1962) 76; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁY WIARY

  Zwięzłe sformułowania wypowiedziprzekazywane przez tradycję, dotyczące podstawowychprawd objawionych, stosowane w życiu liturg. i modlitewnympierwotnego Kościoła, wcielone nast. do ksiąg bibl. (—*Biblia II B 2).

  I. BIBLIJNE - W ST do podstawowych prawd objawionychnależą: jedyność, osobowość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 937

  praca w formacie txt

Do góry