Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK COLL y GUITART bł. OP

  ur 18 II1812 w G o m b r e n (prow. Gerona, Hiszpania), zm. 2 IV 1875w Vieh (prow. Barcelona), misjonarz lud., zat. dominikanekZwiastowania NMP.

  Po studiach filoz. i human, w Barcelonie wstąpił 1830do zakonu w Vieh; od 1831 studiował teologię w Geronie;mimo skasowania klasztoru 1835 przez władze państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - KULT

  Zapoczątkowany przez franciszkanów, mającyswoje centrum w —> Asyżu, niemal od śmierci F. rozwinąłsię w całym Kościele; przyczyniła się do tego rychła kanonizacjadokonana 16 VII 1228 w Asyżu przez pap. Grzegorza IXoraz wzniesienie z j e go inicjatywy przez —> Eliasza z Kortony2-kondygnacyjnej bazyliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /6 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z FABRIANO, Venimbeni bł. OFM

  ur. 2 IX 1251 w F a b r i a n o , zm. 22 IV 1322 tamże, kaznodzieja,pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił F. (ok. 1267) w Asyżu pod wpływemb r a t a Leona, który zapoznał go z życiem Franciszka orazhistorią —» Porcjunkuli; w Fabriano zbudował kościół pod wezw. Franciszka (zniszczony 1866) oraz konwent...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - BRACTWA

  Pod wezw. NMP i F. powstało ok. 1228bractwo kultowe w Bolonii, zatwierdzone 1257 przez pap.Aleksandra IV; w Perugii przy kościele S. Nicola istniałood 1318 pokutne bractwo F., wyodrębnione ze średniow.bractwa pod wezw. Jezusa Chrystusa, świętych Augustyna,Dominika i F . ;

  wezwanie F. dołączano do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FERDYNAND CAPILLAS bł. OP

  ur14 VIII 1607 w Baquerín de Campos (prow. Palencia,Hiszpania), zm. 15 I 1648 w prow. Fucien (Chiny), misjonarz,męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1623; od 1632 pracowałj a k o misjonarz na Filipinach, a od 1642 w Chinach; w czasieprześladowania chrześcijan za panowania dynastii Ming1647 został uwięziony i nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

  Przedstawiany w szaroburymhabicie przewiązanym sznurem o 3 węzłach, z t o n s u r a , boso;w X I I I w. w spiczastym kapturze na głowie, w X I V w habiciez mozettą, w baroku głównie w habicie kapucyńskim; jegoatrybutem indywidualnym są stygmaty (boku, dłoni, stóp),dodatkowymi - krzyż (także krucyfiks) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /45 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FOGOLLA bł. OFM bp.

  ur. 4 X 1838w Montereggio di Mulazzo, zm. 9 VII 1900 w Tajjüan(Chiny), misjonarz.

  W 1855 wstąpił do zakonu i 1862 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1866 udał się na misje do Szansi (Chiny);odbywał podróże do Europy w celu pozyskania nowychmisjonarzy; 1898 został bpem koadiutorem wikariuszaapost. Szansi, —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Głównie w poezji,rzadziej w dramacie i prozie F. występuje najczęściej w 3typach przedstawień: święty, wyjątkowy człowiek, artysta.

  W o k r e s i e s t a r o p o l s k i m koncepcję postaci warunkowałapokryficzno-legendarny wizerunek F., szczególnienacechowany liryzmem i sentymentalnością, często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /18 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

  Po F. pozostały nieliczne pisma (autografy,wypowiedzi spisane przez innych lub streszczenia), powstałeprzeważnie w ostatnich latach życia (zbierane od p o ł . XIII w.)w języku łac. (stąd najczęściej nazywane opuscula sancii F.).

  Dają się one uporządkować treściowo w 4 grupy (niektórzybadacze, np. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCE ANATOLE

  Właśc. François Thibault, ur. 16 I V1844 w Paryżu, zm. 12 X 1924 w La Béchellerie (dep. Toura i n e ) , pisarz. Znajomość literatury i niezwykłą erudycjęzawdzięczał swojemu ojcu antykwariuszowi; zanim poświęciłsię twórczości lit., pracował w wydawnictwach, był bibliotekarzemi krytykiem; 1896...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 048

  praca w formacie txt

Do góry