Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK z PAOLI Św.

  ur. 27 III 1416 w Paoli(Kalabria), zm. 2 IV 1507 w Plessis-lez-Tours, pustelnik,założyciel zak. —> minimitów oraz —» minimitek.

  Pod wpływem pielgrzymki do Asyżu, mając 14 lat rozpocząłżycie pustelnicze w rodzinnej miejscowości; 1435 zorganizowałwspólnotę pustelników (we Francji zw. —* bonihomines) św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  ° Dzieło KomuniiGen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez MarcaAntonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymiecelem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizacjędzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z POSADAS bł. OP

  ur. 25 XI 1 6 4 4 wKordowie, zm. 20 IX 1 7 1 3 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1 6 6 2 w Scala Coeli pod Kordową;filozofii i teologii uczył się w Kordowie; 1 6 6 8 przyjął święceniak a p ł . , po czym poświęcił się działalności kaznodziejskiej.Opublikował biografie: Vida...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod patronatem św. F.powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnieo charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, orazkat. stowarzyszenie misyjne:

  1. M ę s k i e -

  ° bracia św. F. —> ksawerianie;

  ° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of SaintF. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /4 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK GARATE bł. SJ

  ur. 3 II 1857 w Loyola(Baskonia), zm. 9 IX 1929 w Deusto k. Bilbao.

  Pochodziłz wielodzietnej rodziny ubogich wieśniaków; 1874 wstąpiłdo zakonu i w Poyanne (Francja) odbył nowicjat; po złożeniupierwszych ślubów (1876) byt przez 10 lat infirmarzem i zakrystianemw Kolegium Santiago Apostolo w La Guardia( P o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK BORGIA, de Borja y Aragon Św. SJ

  ur. 28 X 1510 w Gandii (prow. Walencja), zm. 30 IX 1572 wRzymie, gen. zakonu.

  Był najstarszym synem Jana I I I , księcia Gandii, i JoannyAragońskiej; po śmierci matki (1520) wychowywał się nadworze wuja, Jana z Aragonii, abpa Saragossy, nast. byłpaziem infantki Katarzyny; 1525 rozpoczął w Saragossiestudia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK JAN REGIS Św. SJ

  ur. 31 I 1597 wFontcouverte k. Narbonne, zm. 31 XII 1640 w La Louvesc(Viviers), kaznodzieja, działacz charytatywny.

  Kształcił się u jezuitów w Béziers, gdzie należał do szkolnejsodalicji; 1616 odbyt nowicjat w Tuluzie, a 1622-25 studiafiloz. w Tournon i 1628-30 teol. w Tuluzie; j a k o klerykuczył w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK CARACCIOLO Św.

  ur. 13 X 1563 wVilla Santa Maria k. Chieti, zm. 4 VI 1608 w Agnone (prow.Campobasso), współzałożyciel zak. —» kleryków regularnychmniejszych, p a t r o n Neapolu.

  Po studiach teol. w Neapolu przyjął 1587 święcenia k a p ł . ;j a k o członek bractwa charytatywnego opiekował się galernikamii więźniami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - DUCHOWOŚĆ

  F. wiązała się z j e g o o s o b o w o ś ci ą charakteryzującą się silną emocjonalnością, porywczością,wnikliwą inteligencją i swoistym artyzmem; pozbawionyzdolności spekulatywnych i nie ceniący zbytnio nauki, łączyłbystrą intuicję z żywą wyobraźnią poetycką, pozwalającąwyczuwać mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /11 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ

  ur. 7 IV 1 5 0 6 wCastillo de Javier k. Sangiiesy (Nawarra), zm. 3 XII 1 5 5 2 nawyspie Sancian k. Kantonu, apostoł Indii i Japonii, patronmisji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt

Do góry