Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - KULT

  Petycję o beatyfikację F. skierowali 1 6 2 5do Stolicy Apost. bpi f r a n c ; 1 6 3 5 przyjęto poprawioną iuzupełnioną dokumentację procesu; beatyf. 1 6 6 1 , a 1 6 6 5 kanonizowany(po raz pierwszy wyodrębniono dwa procesy);święto wyznaczone na 29 I (pamiątka sprowadzenia ciała F. zLyonu do Annecy w 1 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK REGIS CLET bł. CM

  ur. 19 VIII 1 7 4 8w G r e n o b l e , zm. 18 II 1 8 2 0 w Wuczang (prow. Hupej wChinach), męczennik, p a t r o n Chin.

  Studia teol. rozpoczął w seminarium diec. w Grenoble,a ukończył u misjonarzy w Lyonie, do których wstąpił 1 7 6 9 ;po przyjęciu 1 7 7 3 święceń kapł. był profesorem teologiimor. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - IKONOGRAFIA

  F. wyobrażany jest z krzyżem, laskąpielgrzyma, płonącym sercem, krabem u stóp, a także zHindusem (atrybut indywidualny).

  W przedstawieniach i n d y w i d u a l n y c h apost. charakte r osobowości F. wyraża temat wizji światła rozbłyskującegona Wschodzie (D. Galie, miedzioryt z 1596; obraz ołtarzowyz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp.

  ur. 21 VIII 1 5 6 7w T h o r e n s k. Annecy (Sabaudia), zm. 28 XII 1 6 2 2 w Lyonie,kaznodzieja, pisarz ascet., twórca salezjańskiej szkoły duchowości(—» duchowość chrześcijańska I I I ) , założyciel zak.—> wizytek, doktor Kościoła, p a t r o n pisarzy kat. i dziennikarzy.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY BIANCHI Św.

  Barnabita,ur. 2 XII 1743 w Arpiño (Lacjum), zm. 31 I 1815 w Neapolu.

  Studiował prawo na uniw. w Neapolu; 1762 wstąpił dozakonu i po odbyciu studiów filoz. w Macerata oraz teol.w Rzymie i Neapolu przyjął 1767 święcenia k a p ł . ; 1773-85był superiorem kolegium Portanova w Neapolu i od 1778wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodu hrabiówde Sales; od 1 5 8 0 studiował w jez. College de Clermont wParyżu; jednocześnie podjął studia teol. na Sorbonie, uczestnicząctu w dysputach teol.; pod wpływem heterodoksyjnejdoktryny o predestynacji przeżył kryzys r e i . ; to s k ł o n i ł o go dorozwiązywania problemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK MARIA z CAMPOROSSO, Giovanni Croese Św. OFMCap

  ur. 27 XII 1804 w Camporosso k.Genui, zm. 17 IX 1866 w Genui.

  Po nieudanej próbie życia zak. (1822-24) u franciszkanówkonwentualnych w Sestri Ponente wstąpił 1825 do kapucynóww Genui, gdzie złożywszy 1826 śluby zak. był infirmarzemi kwestarzem (35 lat); wykazał heroiczną miłość bliźniegow posłudze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK de MONTMORENCY - LAVAL bł. bp.

  ur. 30 IV 1623 w Montigny-sur-Avre ( F r a n c j a ) , zm. 6 V 1708w Quebecu, apostoł Kanady.

  W 1647 przyjął święcenia k a p ł . ; 1649 został a r c h i d i a k o n emEvreux; zaangażowany w mis. działalność, był współzał.—> Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP); 1653został wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci F . , a potęgowałgo fakt, że ciało jego nie uległo zepsuciu; trumnęz ciałem F. uroczyście witano w Malakce, a nast. w Goa,gdzie złożono ją początkowo w kościele kolegium św. Pawła,a nast. w kościele Bom Jesus;

  tylko ramię F. zostało przekazanedo Rzymu; beatyf...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt

Do góry