Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK I

  ur. 12 IX 1494 w Cognac k. Angoulême,zm. 31 III 1547 w Rambouillet (dep. Seine-et-Oise),1515-47 król Francji z dynastii Walezjuszy.

  Rządy objął 1515 po Ludwiku XII dzięki małżeństwu zj e go córką Klaudią; kontynuował politykę zagr. poprzednika,rywalizując z Habsburgami o prymat w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z MEYRONNES OFM

  ur. ok. 1288w Meyronnes (Prowansja), zm. ok. 1328 w Piacenzie, filozofi teolog (zw. doctor illuminatus i doctor abstractionum etacutus), przedstawiciel szkoły —» franciszkańskiej (I).

  Studiował 1304-07 w Paryżu, gdzie był uczniem J. —» DunsaSzkota; 1323 uzyskał doktorat z teologii; przeniesiony 1324do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK II

  ur. 12 II 1768 we Florencji, zm. 2 III1835 w Wiedniu, ostatni cesarz rzym.-niem. (1792-1806),jako Franciszek I (od 1804) ces. Austrii, król Czech i Węgier.

  Był synem ces. Leopolda II i Marii Ludwiki infantkihiszp., władcą absolutnym, bez ambicji reformatorskich,wierzącym we wszechpotęgę władzy; bojąc się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z OSUNY OFMObs

  ur. ok. 1497 w Osunie(Hiszpania), zm. ok. 1541, teolog i pisarz ascet., kaznodzieja(zw. Chryzostomem braci mniejszych).

  Do zakonu wstąpił ok. 1513; był obecny na kapitułachgen. - 1532 w Tuluzie, 1533 Paryżu i 1535 Nicei, gdzie zostałwybrany komisarzem gen. Indii. Popularność przyniosłomu dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z BRZEGU, Krzysowic ks.

  ur. ok. 1370w Krzyżowicach k. Brzegu, zm. 16 X 1432 w Krakowie,teolog.

  Ukończywszy filozofię na uniw. w Pradze, wykładał jątam do 1400, a nast. w Krakowie na wydz. artium, któregodziekanem (pierwszym znanym z nazwiska) by! 2-krotnie;jednocześnie studiował teologię, uzyskując 1409 doktorat;1407 i 1429...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  P o d wezw. F., szerzyłyjego kult i realizowały zasady duchowości F. w życiu rei.,osobistym i apostolacie.

  ° Kongregacja Kapłanów św. Maryi, zał. 1632 w Villefranche-de-Rouergue przez R. —» Bonala, miała na celupraktykę duchowości F. ;

  ° Bractwo F., powstałe ok. 1670 przy kościele Wizytekw Annecy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z RETZ OP

  ur. 1343 w Retz (Rota) wAustrii, zm. 8 IX 1427 w Wiedniu, teolog, reformator zakonu.

  W 1388-1422 był prof, teologii na Uniw. Wiedeńskim;opracował statuty dla wydziału teol., który reprezentowałw przygotowaniach do Soboru Konstancjańskiego (1414-18);był zwolennikiem nurtu obserwanckiego w zakonie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FLORENTCZYK, Florentinus, Italus

  zm. 16 X 1516 w Krakowie, wł. architekt i rzeźbiarz-dekorator;niekiedy utożsamiany z Francesco delia Lora.

  Do Polski przybył z Węgier; osiadł w Krakowie i od 1502pracował dla dworu król.; do jego warsztatu należeli: JanFlorentczyk (przybrany syn), Ugolino, Simon i Kasper.Z fundacji królowej Elżbiety...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Przejawem kultu F. i duchowościsalezjańskiej są również wspólnoty zak.:

  1. M ę s k i e -

  ° misjonarze św. F., Missionnaires deSaint F . , zgrom, kleryckie na prawie p a p . , zał. 1838 w Annecyprzez ks. P.M. Mermiera w celu głoszenia misji par.; 1843otrzymało dekret pochwalny, a 1889 ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /7 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - DOKTRYNA

  F. podkreślał przede wszystkim uniwersalizm—» odkupienia dokonanego przez Chrystusa; wskazywałna miłość Boga zarówno w dziele stworzenia świata,j a k i jego odkupienia; wg F. —» wcielenie Syna Bożego byłow zamiarach Bożych niezależne od grzechu człowieka (Bóggrzech przewidział i zapewnił człowiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 228

  praca w formacie txt

Do góry