Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

  Przeważnie laickie (choć także kapłańsko-laickie) na prawiepap. lub d i e c , oparte na ustawodawstwie franciszkańskimi formowane wg duchowości franciszkańskiej; także stow,lub pobożne związki kat. (—» zakony trzecie) oraz wspólnotyanglik, i ewangelickie:

  ° f. pokutnicy, bracia pokutnicy św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /13 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

  ° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIZM

  Termin używany przez historykówruchu franciszkańskiego (A. Gemelli, A. Blasucci, T. Lombardi,L. Iriarte) na określenie poglądów i postaw podkreślanychprzez — Franciszka z Asyżu i franciszkanów; wyraziłysię one w szczególny sposób we franciszkańskiej duchowości(— franciszkanie I I I ) , a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /8 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

  ° f. zAiterhofen, Franziskanerinnen von Aiterhofen, na prawied i e c , zał. 1846, otrzymały 1899 zatwierdzenie d i e c ; 1906zostały agregowane do braci mniejszych; zajmują się wychowywaniemubogich i opuszczonych dzieci oraz opieką nadstarcami i chorymi; 1935 rozpoczęły pracę mis. w Brazylii;1967 liczyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /21 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

  Powstanie f. i ich gwałtownyrozwój był odpowiedzią na rozpowszechnione wówczas wśródmieszczaństwa, jak i wśród środowisk uniw. hasła nawrotudo wzorów pierwotnego Kościoła, ewangelii i czasów apost.,i na napięcie zaistniałe wskutek znacznego umocnienia przez—* gregoriańską reformę organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

  Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

  A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - DUCHOWOŚĆ

  Franciszkańska duchowość czerpieswą inspirację z ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusaw sposób radykalny w życiu, postawie i myśli —» Franciszkaz Asyżu ( I I I ) ; wzbogacili ją w ciągu wieków liczni święci,a jej teol. uzasadnienia i systematyzację wypracowali m.in.-* Antoni z Padwy, —» Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /27 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

  Franciszek w realizacji zadań zakonunie przewidywał szczególnej roli dla architektury;nie widział potrzeby wznoszenia specjalnych kościołów zak. -przeciwnie - postulował, aby bracia osiedlali się przy opuszczonychlub zrujnowanych świątyniach (np. S. Damianoi Porcjunkula w Asyżu) i po odbudowaniu używali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /41 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKA SCHERVIER bł.

  ur. 3 I 1819, w Akwizgranie,zm. 14 XI 1876 tamże, założycielka dzieł charytatywnychi szpitali oraz zgrom, ubogich sióstr św. Franciszkaz Asyżu.

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny; jej ojciec był fabryka n t em i wiceburmistrzem Akwizgranu; początkowo zaangażowałasię w działalność świeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM)

  Zakon żebrzący, «al. na pocz. XIII w. przez—> Franciszka z Asyżu w celu zachowywania zasad ewangeliii wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa, zwl. przez doskonaleubóstwo, —» apostolat (V) osobistego przykładui głoszenia słowa Bożego; w szerokim znaczeniu termin obejmujeobecnie 3 autonomiczne rodziny 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt

Do góry