Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE CZASOPISMA

  Periodyki urzędowe,nauk. i popularne, wydawane przez franciszkanów,poświęcone zagadnieniom związanym z ich życiem, historiąi duchowością.

  1. U r z ę d o w e cz.f. - wydawane przez naczelne władzemęskich zak. franciszkańskich zawierają: wyciągi z akt StolicyApost., kurii gen., sprawozdania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

  Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

  1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA

  Wspólna nazwa naukfiloz.-teol. zainicjowanych w XIII w. przez mistrzów scholastycznychzak. franciszkańskiego —> Aleksandra z Hales,—» J a n a z La Rochelle i —> Bonawenturę w Paryżu oraz R.—* Grosseteste w Oksfordzie (wczesna sz.f.), rozwijana przezich uczniów także w Rzymie (średnia sz.f.), a nast. ujęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - ŚREDNIOWIECZE

  Nauka w zak. franciszkańskim (mimozastrzeżeń Franciszka z Asyżu, który widział w niej, obokwładzy i posiadania, pokusę dla ludzkiej pychy) stała sięszybko niezbędnym środkiem formacji przygotowującejdo głoszenia słowa Bożego i wypełniania różnorodnychzadań w Kościele (funkcje kapelanów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

  ° f. adoratorki, FrancescaneAdoratrici, na prawie d i e c , zał. 1921 w Riccionek. Rimini (Włochy) przez Eleonorę Foresti (imię zak.Maria Franciszka, zm. 1953) dla nieustającej adoracji wynagradzającejNajśw. Sakramentu oraz opieki nad dziewczętami;prowadzą sierocińce, bursy, pracownie; 1942...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI

  Mniszki oraz żeńskie zgrom, zakonne,stowarzyszenia i tercjarki świeckie, realizujące wswoim życiu ideały ewangeliczne w oparciu o jedną z regułfranciszkańskich (—» franciszkańska reguła); w szerszym,niewłaściwym znaczeniu nazwa f. przypisywana jest członkiniomróżnych instytutów agregowanych (wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - MNISZKI

  F. kontemplacyjne o ślubach uroczystychi klauzurze p a p . , należące do II zak. franciszkańskiego, zw.też z a k o n em św. Klary (—* klaryski), lub do zak. NiepokalanegoPoczęcia NMP (—* koncepcjonistki) oraz do zak.Dziewicy Maryi, zw. zakonem 10 cnót NMP (—> annuncjatki2 ) ; należą do nich także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Kontemplacyjno--czynne zgrom, zakonne o duchowości franciszkańskiej,o p a r t e na regule III zak. regularnego św. Franciszka lubw mniejszym zakresie na regule II zak. franciszkańskiego,zmodyfikowanej i dostosowanej do ich zadań apost., realizowanychprzez działalność charytatywną, szpitalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

  ° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

  ° f.Boskiego Serca Jezusa;

  ° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai(—> Serce Jezusa V);

  ° f. Bożej Opatrzności z Baldegg(—> Opatrzność Boża IV);

  ° f. Chrystusa Króla z Wenecji(—> Chrystus Król III 3);

  ° f. Chrystusa Króla z Mariboru(—* szkolne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

  ° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 430

  praca w formacie txt

Do góry