Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANK SIEMION LUDWIGOWICZ

  ur. 29 I 1877 w Moskwie,zm. 10 XII 1950 w Londynie, ros. filozof.

  Studiował prawo 1894-98 na uniw. w Moskwie; usuniętyz uczelni (za przynależność do grupy marksistów) kontynuował1899-1902 studia (ekonomia i filozofia) w Berliniei Monachium; 1912 wstąpił do Kościoła prawosł.; w tymżeroku został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCKENBERG, Frankenberg JOHANN HEINRICH FERDINAND kard.

  ur. 18 IX 1726 w Głogowie, zm. 11 VI1804 w Bredzie (Holandia), działacz kościelny.

  Studiowałfilozofię we Wrocławiu i teologię w Rzymie; 1749 przyjąłświęcenia kapł.; w tymże roku uzyskał doktorat z teologii,a 1750 z prawa k o ś c ;

  1754 został dziekanem kapituły kolegiackiejWszystkich Świętych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCO SECONDO SJ

  ur. 22 I 1817 w Turynie, zm.10 XI 1893 tamże, kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1832; po studiach teol. na G r e g o r i a n u mw Rzymie, przyjął ok. 1836 święcenia k a p ł . ; uczył filozofiii teologii w seminariach zak. w Voghera i Cagliari; był przełożonymdomu zak. w Turynie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKIE TYGODNIE SPOŁECZNE, Semaines Sociales de France

  Coroczne spotkania franc, intelektualistówi działaczy społ. poświęcone zagadnieniom społ. i rozwijaniukat. myśli społ. (—» tygodnie społeczne).

  F.T.S. zostały zainicjowane 1904 w Lyonie (do 1974 siedzibasekretariatu gen., obecnie Paryż) przez działacza kat.M. Gonina (przy współudziale A. Boissarda i H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANGIPANI, Fragipane, Frankapani

  Arystokratycznarodzina rzym., która w XI-XIII w. odegrała znaczącą rolęw dziejach Rzymu i papiestwa, zwł. przez wpływ na wybórpapieży; w przeciwieństwie do in. możnych rodów rzym.(zwł. Pierleonich i Annibaldich) F. należeli do stronnictwapap. bądź ces. (—* gibelini i gwelfowie); w czasach nowoż.znane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANK JAKUB JOSEF

  ur. 1726 w Korolówce na Podolu,zm. 10 XII 1791 w Offenbachu k. Frankfurtu n. Menem,twórca sekty żyd. -> frankistów.

  Syn żyd. bakałarza; usunięty z gminy za sprzyjanie doktrynieSabataja Cwi (—* sabataizm), udał się do Turcji, gdziestudiował —* kabałę; 1755 przybył do Polski i ogłosił sięmesjaszem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Do 1517

  Na odpowiednie przygotowanie misjonarzykładli już nacisk m.in. Bonawentura oraz R. Bacon, autorprzeznaczonego dla nich dziełka De locis Sanctis (PL 94,1179-1190). Głównym teoretykiem misji był tercjarz franciszkańskiR. —» Luli; podkreślał on znaczenie formacjiintelektualnej misjonarzy, obejmującej poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /10 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCKEN, Franken CHRISTIAN

  ur. ok. 1552 w Gardelegenk. Magdeburga, zm. po 1602 w Rzymie, polemista.

  Pochodził z rodziny luterańskiej; po konwersji na katolicyzmwstąpił ok. 1568 do zakonu jez. i po studiach filoz.przyjął 1574 święcenia kapł.; 1576-78 był wykładowcą filozofiiw kolegium wiedeńskim; 1579 opuścił zak.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

  Odkrycia geogr. XVI w. przyczyniły się dorozszerzenia terenów mis. braci mniejszych (podczas gdyfranciszkanie konwentualni ograniczyli swą działalność doE u r o p y ) .

  A. BRACIA MNIEJSI - Poza dotychczasowymi misjami(—» franciszkańskie misje I) bracia mniejsi prowadzili dziełoewangelizacji Ameryki L a c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /34 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK CÉSAR

  ur. 10 XII 1822 w Liège, zm. 9 X1890 w Paryżu, franc, organista i kompozytor flamandzkiegopochodzenia.

  Jako 11-letni chłopiec odbył t o u r n é e koncertowe po Belgii;po przeniesieniu się rodziny 1835 do Paryża kształcił się wkonserwatorium paryskim; decydujący wpływ na jego rozwójmuz. wywarły prywatne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 177

  praca w formacie txt

Do góry