Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANKFURCKI RECES

  Ugoda podpisana 18 III 1558we Frankfurcie n. Menem przez 6 protest, książąt Rzeszyw celu zakończenia wewn. sporów w luteranizmie.

  Podstawę dla f.r. stanowił projekt uchwały przygotowanyprzez J. Brenza na podstawie pism Ph. Melanchtona; wyrażonaw nim wierność dla Pisma Św., 3 symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANSEN PIET SJ

  ur. 10 XII 1 9 1 3 w Tournai (Belgia),zm. 2 XII 1 9 8 3 w Lowanium, teolog dogmatyk.

  Do zakonu wstąpił 1 9 3 0 ; po studiach filoz.-teol. w Lowaniumprzyjął 1 9 4 3 święcenia kapł.; nast. studiował naG r e g o r i a n um w Rzymie (pod kierunkiem H. Lennerza),gdzie 1 9 4 7 uzyskał d o k t o r a t ; o d 1 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO IWAN

  ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

  Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad MENEM, Frankfurt am Main

  Miastow środk. części RFN (Hesja), ważny ośrodek życia rei.i kulturalnego.

  1. M i a s t o - Gród frankijski Frankonofurd (od 794)stanowił rezydencję Karola Wielkiego; znajdowała się tukaplica palatynacka (konsekrowana 852), która po przebudowiezostała 1239 kościołem pod wezw. św. Bartłomieja;od 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

  Żył w X I I I w.,t e o r e t y k muzyki okresu — ars antiqua. Jako komtur zak.j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu. W traktacie Ars cantusmensurabilis (ok. 1280) stworzył uporządkowany systemnotacji muz., który stał się p u n k t em wyjścia dla teorii muzykiwielogłosowej w zakresie melodyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad ODRĄ, Frankfurt an der Oder

  Miasto w N R D , siedziba parafii protest., dekanatu i parafiikat. w diecezji berlińskiej, a 1506-1811 także uniwersytetu.

  Na miejscu słow. osady z kościołem św. Mikołaja, należącejpoczątkowo do Ziemi Lubuskiej, a od 1250 do Brandenburgii,1253 margrabia Jan I lokował miasto; w okresieśredniow. rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKIE SYNODY

  Zapoczątkowane przez ->Chlodwiga nar. synody VI-IX w. w państwie Franków (—»Frankowie), których ustalenia wywarły wpływ na rozdzieleniepaństwa od Kościoła oraz wniosły znaczny wkład w uporządkowanieorganizacji kośc. i ożywienie życia religijnego.

  J e d n ym z najważniejszych był synod 506 w —> Agde...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKIŚCI

  Zwolennicy żyd. sekty rei. założonej 1755przez J.J. —> Franka i istniejącej (do ok. 1820) głównie nat e r e n a c h pd. Polski, a także w Rumunii, Czechach i pd. Niemczech(-» E u r o p a II B).

  Doktryna f. wyrosła z —> sabataizmu i -» mesjanizmuXVII i XVIII w., opierała się na —* kabale (księga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIC MARCIN ks.

  zm. 1718, hagiograf. Studiana UJ ukończy! 1672; był m.in. kustoszem przy kolegiacienowosądeckiej i prob, w Łącku; jego Forts minimus (1671)poświęcony jest życiu bł. Jana Kantego; w Wizerunku świętejdoskonałości (Kr 1718, 17442 ) opisał dzieje kultu bt. Kingiw latach 1522-1714, jak również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKL STANISŁAW ks.

  ur. 15 I 1903 w Tłustemk. Tarnopola, zm. 26 VI 1944 we Lwowie, dogmatyk.

  Studiował teologię od 1924 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a od 1926 w Innsbrucku, gdzie 1929 przyjął święceniakapł., a 1931 otrzymał doktorat; 1932-34 studiowałdogmatykę na Gregorianum; od 1934 kierował katedrą dogmatykina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt

Do góry