Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANZ WOLFGANG

  ur. X 1 5 6 4 w Plauen, zm. 26 X1 6 2 8 w Wittenberdze, teolog luterański.

  Studiował we Frankfurcie n. Odrą i od 1 5 8 5 w Wittenberdze,gdzie 1 5 8 7 uzyskał magisterium, a nast. doktorat teologii;1 5 9 8 został prof, historii w Wittenberdze, a 1 6 0 1 prob,w Kembergu; od 1 6 0 5 był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ, Frączkiewicz, Fronckiewicz MICHAŁ SchP

  ur. 29 IX 1730 w Wiłkomierzu, zm. 27 XII 1780 w SzczuczynieLitewskim. Do zakonu wstąpił 1747 w Wilnie, śluby zak.złożył 1749 w Lubieszowie k. Pińska.

  Był nauczycielem i kierownikiemszkól, m.in. konwiktu szlacheckiego i studium teol.w Wilnie, gdzie wykładał filozofię i teologię, oraz r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINETTI GIUSEPPE

  ur. 15 XII 1804 w Genui,zm. 2 I 1868 tamże, działacz k o ś c , pisarz r e i . , stuga Boży.

  Po ukończeniu seminarium diec. w Genui przyjął 1827święcenia kapł.; był proboszczem (kolejno w 3 parafiach)w Genui, gdzie założył 12 organizacji kośc. (dla młodzieży,kobiet, robotników, służących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZELIN JOHANNES BAPTIST SJ kard.

  ur. 15 IV1 8 1 6 w A l d e i n (Tyrol), zm. 11 XII 1 8 8 6 w Rzymie, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1 8 3 4 w Grazu; studiował początkowow Tarnopolu i Lwowie, a 1 8 4 5 został wysłany do Rzymu;studia teol. na Gregorianum odbywał pod kierunkiem G.Perrone'a i C. Passaglii; w czasie zamieszek przeciw j e z u i t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATICELLI

  (zdrobnienie od wł. frati - bracia), popularnanazwa ugrupowania —» spirytuałów w zak. bracimniejszych, którzy broniąc zasady zachowywania bezwzględnegoubóstwa oderwali się od zakonu i Kościoła.

  Spór trwający od 1. poł. XIII w. między spirytuałami, zwolennikamirygorystycznego zachowania reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIE, Państwo Franków

  Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /16 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKLIN BENJAMIN

  ur. 17 I 1706 w Bostonie, zm.17 IV 1790 w Filadelfii, mąż stanu, współtwórca niepodległościStanów Z j e d n . , filozof, fizyk.

  W 1724-26 przebywał w Anglii, gdzie doskonalił się wsztuce drukarskiej i pisał artykuły do gazet; wiele czasupoświęcał samokształceniu (uznany został za j e d n e g o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKA SZKOŁA

  Grupa myślicieli skupionychwokół uniw. we Frankfurcie n. Menem, powstała wokresie międzywojennym, wpływowa zwł. w latach 60-tych;wychodząc z teor. inspiracji marksizmu i częściowo neoheglizmuoraz przyjmując neopsychoanalizę i tzw. dialektykęneg. jako narzędzie, stworzyła kryt. teorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /18 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWSKI JAN

  ur. 2 1 IV 1 9 1 2 w Sandomierzu,zm. 7 II 1 9 7 6 w Warszawie, chrzęść, działacz s p o ł . , publicysta.

  Podczas studiów prawniczych na Uniw. Poznańskim byłdziałaczem kat. ruchu młodzieżowego; współpracował z pismamimłodych konserwatystów „Bunt Młodych" i „Polityka",podejmując m.in. problematykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO bp.

  Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

  Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt

Do góry