Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANZEN FRANS MICHAEL

  ur. 9 II 1 7 7 2 w Uleáborg(Finlandia), zm. 14 VIII 1 8 4 7 w H ä r n ö s a n d (Szwecja), bpluterański, szwedz. poeta i filozof.

  Studiował, a nast. wykładał filozofię w Abo (Turku);1 7 9 5 został t am bibliotekarzem, 1 8 0 8 zaś członkiem akademii;1 7 9 7 otrzymał nagrodę szwedz. Akademii za elegięSüng...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATRUM ADEST SOLLEMNITAS

  Anonimowy hymnnieszporny o —» pięciu braciach polskich, powstały w XV w.w Czechach.

  Złożony z 4 strof, wzywa do wychwalania TrójcyŚwiętej śpiewem hymnów, psalmów i kantyków, do oddaniaczci Chrystusowi za pośrednictwem braci Polaków oraz douczczenia ciat Świętych za t o , że wzgardziwszy tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASCATI, Tuskulum

  Podmiejska diecezja Rzymu,zarządzana do 1 9 6 1 przez kard.-bpa, nast. przez bpa rezydencjalnego,należy do metropolii rzym.; posiada licznepolonika.

  Początki chrześcijaństwa w okolicach F. sięgają czasówapost.; pierwotną stolicą bpstwa było staroż. Labicum; 1 1 1 1bp Bovo przeniósł rezydencję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAWASZI

  W —> mazdaizmie dusze zmarłych pełniąceopiekuńczą rolę wobec swoich potomków i stanowiące dlanich duchowy wzór; f. raz w roku zstępują na swe macierzystetereny, gdzie czczone są przez wierzących (hymn do f. zawierajaszt XIII; —» Awesta 2,4°);

  można je też rozumieć j a k oidee w zamyśle Stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASOBLIWY CHRYSTUS

  Typ ikonograficzny przedstawiającyJezusa Chrystusa medytującego, w pozie siedząceji z głową wspartą na dłoni, wg schematu „melancholijne g o " , stosowanego już w sztuce antycznej (gr., rzym.,etruskiej i azjat.) na oznaczenie fiz. i duchowego stanu człowiekacierpiącego; wyprowadzony z typologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /8 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAYSSINOUS DENIS bp.

  ur. 9 V 1765 w Curièresdep. Aveyron), zm. 12 XII 1841 w Saint-Geniez-d'OltAveyron), apologeta.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium sulpicjanów w Laonprzyjął 1789 święcenia k a p ł . ; od 1800 był prof, teologii dogm.w seminarium sulpicjanów w Paryżu, gdzie, będąc również kaznodzieją,wprowadził i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSATI PIER GIORGIO

  ur. 6 IV 1901 w Turynie,zm. 4 VII 1925 tamże, sługa Boży.

  Był synem Alfreda F . , senatora i założyciela wł. dziennika„La Stampa" oraz Adelaidy Ametis F . ; j a k o uczeń m.in. jez.I s t i t u to Sociale w Turynie należał do szkolnych stowarzyszeńrei. (Sodalicja Mariańska, Apostolstwo Modlitwy,Koło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZ ADOLF

  ur. 21 XII 1 8 4 2 w Bielawie k. Dzierżoniowa,zm. 6 XI 1 9 1 6 w Baden-Baden, historyk Kościołai liturgii.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu i Münster przyjął1 8 6 7 święcenia k a p ł . ; nast. pracował w Szprotawie jakowikariusz; od 1 8 7 0 studiował historię Kościoła, a 1 8 7 3 uzyskałw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAZER JAMES GEORGE

  ur. 1 I 1854 w Glasgow, zm.7 V 1941 w Cambridge, antropolog s p o ł . , religioznawca.

  Syn prezbiteriańskiego pastora; od 1869 studiował wGlasgow (prawo, filologię klasyczną i orientalną, folklorystykęi a n t r o p o l o g i ę ) , a od 1873 w Cambridge; 1907 został profesoremspoł. antropologii (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINELLO CAMBIAGIO BENEDYKTA bł.

  ur.2 X 1791 w Langasco k. Genui, zm. 21 III 1858 w RoncoSeri via k. Pawii. założycielka zgrom. Sióstr MB Opatrzności(—» Opatrzności Matka Boża I I I ) .

  F. ukończyła w Pawii (dokąd przeniosła się jej rodzina)3 klasy szkoły e l e m e n t a r n e j ; 1806 wbrew woli rodziców schroniłasię w eremie k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 098

  praca w formacie txt

Do góry