Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRECHT MARTIN

  ur. 1494 w Ulm (Badenia-Wirtembergia),zm. 24 IX 1556 w Tybindze, teolog luterański.

  Studiował od 1513 w Heidelbergu i tam 1517 został magistremteologii; 1518 podczas — dysputy teologicznej (III)zetknął się z M. Lutrem, który pozyskał go dla swych poglądów;1529 został prof, teologii i 1530 r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREETOWN - BO

  Metropolia w Sierra L e o n e eryg. 11 XI1 9 7 0 z sufraganiami Kenema i Makeni; 1 8 5 8 utworzono wikariatapost. Sierra Leone, w którym pracę mis. prowadziliduchacze; 1 9 5 0 przekształcono go w diec. F., podlegającąbezpośrednio Stolicy Apost.; miasto F., zał. 1 7 8 8 przezAnglików, jest stolicą kraju;

  1 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDEGAR

  Żył w VII w., kronikarz frankijski. CzęśćI kroniki F. stanowi kompilację kronik późnorzym. i wczesnośredniow.;obejmuje dzieje powsz. i Galii do 584; część IIopisuje dzieje Frankonii merowińskiej (584-643) i będąc -w świetle nowych badań - dziełem jednego pisarza, zawieratakże wiele wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREGE GOTTLOB

  ur. 8 XI 1 8 4 8 w Wismarze (Meklemburgia),zm. 26 VII 1 9 2 5 w Bad Kleinen k. Wismaru, matematyk,logik i filozof.

  Pochodził z rodziny luterariskiej; po studiach matematykii filozofii w Jenie i Getyndze, gdzie uzyskał 1 8 7 3 d o k t o r a t ,habilitował się 1 8 7 4 w J e n i e i 1 8 7 9 został t am prof.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDERICO WESTPHALEN

  Diecezja w pd. Brazylii(stan Rio G r a n d e do Sul) eryg. 22 V 1961 z części t e r y t o r i umdiec. Santa Maria i Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje11 473 km2 i liczy 506 000 mieszk.. w tym 424 000 katolików,34 parafie, 27 księży diec. i 36 księży zak., 42 zakonnikówi 182 siostry.

   

  AAS 54(1962)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREITAG ANTON SVD

  ur. 4 I 1882 w Altenbeken(Westfalia), zm. 3 IV 1968 w Steyl ( H o l a n d i a ) , misjolog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1896 w Steyl i 1908 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1915 doktoryzował się; 1922-26 był l e k t o r emmisjologii w Akademii Biskupiej w Paderborn, 1924-29 sekreta r z em i przewodniczącym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDOL, Freddi BÉRENGER kard.

  ur. ok. 1250 wLavérune k. Montpellier, zm. 11 VI 1323 w Awinionie, kanonista.

  Jako doktor d e k r e t ów (od 1289), był wykładowcą prawakan. w Bolonii i doradcą p a p . ; 1294 został b p em Beziers,1305 kard. i 1309 wielkim penitencjarzem. Był (1296-98)w s p ó ł a u t o r em kompilacji Liber sextus pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREJA, Frigg, Freya

  W panteonie —> Azów starogermánskábogini Nieba, żona Odyna i matka Baldura. Czczonabyła j a k o Matka Ziemia, bogini miłości, małżeństwa i płodności;poświęcony był jej piąty dzień tygodnia (Freitag),w którym zawierano małżeństwa; opiekowała się także rolnictwem;królowała obok męża Odyna w —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ALEKSANDER

  ur. 20 VI 1793 w Surochowie k.Jarosławia, zm. 15 VII 1876 we Lwowie, komediopisarz.

  Otrzymał wykształcenie domowe; 1809-12 był w wojskunapoleońskim (m.in. brał udział w kampanii moskiewskiej);po krótkim pobycie w Paryżu powrócił 1815 do Galicji;gospodarował w Beńkowej Wiszni (1850-55 przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ - RADZIMIŃSKI WIKTOR ks.

  ur.18 XI 1835 w okolicach Zawilejki k. Wilna, zm. 24 XII 1910w Wilnie.

  Teologię studiował w wił. seminarium duch. i petersburskiejAkademii Duch.; po przyjęciu 1861 święceńkapł. był wik. w Wilnie; 1863 został kapelanem bpa A . S .Krasińskiego, towarzysząc mu na wygnaniu w Wiatce; wróciwszydo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry