Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRESCOBALDI GIROLAMO

  ur. 1 5 8 3 w Ferrarze, zm.1 III 1 6 4 3 w Rzymie, kompozytor i organista.

  Był uczniemL. Luzzaschiego, organisty i kompozytora w Ferrarze; 1 6 0 4został organistą i śpiewakiem w Akademii św. Cecylii wRzymie (pd 1 6 0 7 na L a t e r a n i e ) ; 1 6 0 8 w wyniku konkursuzostał organistą w bazylice św. Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Brancl, Frentzel MICHAŁ

  ur. 2 (lub 21) II1628 w Běčicach (niem. Pietzschwitz) k. Budziszyna, zm.29 VI 1706 w Budestecach (Postwitz), duchowny ewang.,górnolużycki pisarz.

  Po studiach teol. (1651) na uniw. w Lipsku i po ordynacjiw Wittenberdze był p a s t o r em w Kozłach, Budziszynie i Budestecach.

  Zasłużył się głównie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRESNO

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Kalifornia) eryg.6 X 1967 j a k o sufr. Los Angeles; powstała z podziału diec.Monterey-Fresno (obecnie Monterey in California); zajmuje91 234 k m 2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 288 299 katolików,86 parafii, 114 księży diec. i 49 zak., 65 zakonników i 183siostry.

   

  AAS 60(1968)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENOLOGIA

  (gr. fren umysł, logos nauka), zw. początkowokraniologią (łac. cranis czaszka), doktryna austr.anatoma F . L Galla ( 1 7 5 8 - 1 8 2 8 ) , głosząca ścisłą zależnośćmiędzy budową czaszki a cechami psych, (w tym zdolnościamiintelektualnymi i m o r . ) .

  F. zakłada wyspecjalizowanie czynności mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÉJUS - TULON

  Diecezja w pd. Francji, sufr. Aix-en--Provence; Fréjus, staroż. Forum Julii, kolonia rzym. założona45 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; Tulon, dawna koloniagr. Telónion, później rzym. port wojenny Telo Martius.Pierwszym znanym bpem Fréjus byt Akcept (ok. 374); 1801diecezję zniesiono, a jej terytorium włączono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCZKIEWICZ, Frąckiewicz ANTONI

  zm. 9 VI1741 w Krakowie, rzeźbiarz.

  Działał na terenie Małopolski, rzeźbił w drewnie; współpracującz K. Bażanką wyrzeźbił figury apostołów do ołtarzybocznych klasztornego kościoła Norbertanek w Imbramowicachk. Olkusza; 1720-21 dla kościoła św. Anny w Krakowiewykonał ambonę otoczoną wieńcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREJR, Frey

  Szwedz. Fricco, germ, i skand, bóg pokoju , szczęścia, bogactwa, żyzności; syn Njorda, króla —> Wanów;do p a n t e o n u —» Azów wszedł, by umocnić z nimi pokój ;podlegały mu deszcz i słońce;

  był także czczony jako bógpłodności, szczególnie w Uppsali (— falliczne kulty), gdziew świątyni występował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ALEKSANDER ANTONI bp.

  ur. 1674, zm.26 IV 1 7 3 4 w Radymnie k. Przemyśla.

  Po studiach w kraju i zagranicą otrzyma! wiele beneficjów; był kanonikiem kapitułygnieźn., proboszczem w Międzyrzeczu i Lubaczowie, prepozytemkolegiaty w Jarosławiu; w Trybunale Koronnym sprawowałteż funkcję sekretarza wielkiego koronnego; mianowany1 7...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄŚ LUDWIK CSSR

  ur. 16 VIII 1901 w Ujściu Solnymk. Bochni, zm. 12 IV 1953 w Krakowie, historyk, pisarzascetyczny.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1918; studia filoz.-teol. odbył1922-27 w Tuchowie k. Tarnowa i t am 1926 przyjął święceniakapł.; rozpoczęte 1928 studia hist, na UJ, uwieńczył1932 d o k t o r a t e m ; do 1939 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN

  ur. ok. 1 6 2 0 , zm.15 VI 1 6 7 9 w Przemyślu, pisarz historyczny.

  Od 1637 studiował w Akademii Krak.; 1 6 4 6 - 7 0 byłposłem na sejm i 1 6 5 2 marszałkiem sejmu (zerwanegoprzez W. Sicińskiego); 1 6 5 4 został kasztelanem lwowskim,a 1 6 7 6 wojewodą podolskim; w czasie najazdu szwedz.pozostał wierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt

Do góry