Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - RELIGIE PIERWOTNE

  Z t e r e n ów F. pochodzą j e d n ez najstarszych przejawów religijności człowieka (—» E u r o p aII A ) .

  W okresie p a l e o l i t u środk. (200 000 - 35 000 p r z . C h r . )u człowieka neandertalskiego pozamaterialne przejawymyśli ludzkiej ujawniły łączenie aspektów: uczuciowego,obrzędowego, społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /12 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Teryto r i um dzisiejszej F. od VII w. prz.Chr. zamieszkiwali przybylize wsch. —> Celtowie (I), rozbici na wiele państw plemiennych;tereny celtyckich plemion Galów, podbite 58-51prz.Chr. przez Cezara, weszły w skład państwa rzym. j a k o—» Galia, w której nastąpiła szybka romanizacja, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /62 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY UNICKIE

  We F. znajdują się grupyunitów (—* Europa IV) różnych obrządków wsch., zorganizowane1954 w ordynariat wieloobrządkowy, podlegającyabpowi Paryża, z którego 1960 wyodrębniono egzarchaty- gr.kat. i orm.kat. (od 1986 diecezja) na prawach sufraganiiad instar abpa Paryża.

  Kontakty m a r o n i t ó w z F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska

  Państwo w zach. Europie nad Oceanem Atlantyckim,M. Północnym i M. Śródziemnym, graniczące z Belgią, Luksemburgiem,RFN, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpaniąi Andorą (do F. należy także wyspa Korsyka); zajmuje547 000 km2 i liczy 55,06 min mieszk. (1985), w tym 86%katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENZEL ANTONI bp.

  ur. 7 VIII 1 7 9 0 w Gościęcinie k.Koźla, zm. 2 IV 1 8 7 5 we Fromborku. Po studiach filoz.w Ołomuńcu i teol. we Wrocławiu przyjął 1 8 1 8 święceniak a p ł . ;

  1 8 2 0 został zastępcą dyr. seminarium nauczycielskiegow Głogówku, 1 8 2 1 prof, egzegezy w Liceum Hosianum wBraniewie; od 1 8 3 1 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREPPEL CHARLES ÉMILE bp.

  ur. 1 VI 1 8 2 7 w Obernai(Alzacja), zm. 22 XII 1 8 9 1 w Angers, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. w Strasburgu przyjął 1 8 4 9 święceniak a p ł . ; 1 8 5 0 wykładał filozofię w seminarium karmelitóww Paryżu; 1 8 5 1 był przełożonym szkoły w Strasburgu,a 1 8 5 2 - 5 5 k a p e l a n em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREQUENTIUM, Frigento

  Dawne bpstwo w rzym.prowincji Kampania; powstało w poł. XI w., przejmując sukcesjęzniszczonego 9 8 6 bpstwa —* Aeclanum i połączonegoz nim bpstwa —» Acquaputrida; w wyniku zniszczeń wXIII i XIV w., spowodowanych trzęsieniami ziemi i wojnami,F. 1 4 6 6 połączono na równych prawach z diec. — Avellino;1 8 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRELICHOWSKI STEFAN WINCENTY ks.

  ur. 22 I 1913w Chełmży, zm. 23 II 1945 w Dachau, duszpasterz, sługaBoży.

  Po studiach w seminarium duch. w Pelplinie przyjął1937 święcenia k a p ł . ; był kapelanem bpa S.W. Okoniewskiego,a nast. wikariuszem przy kościele NMP w Toruniu, gdziedal się poznać j a k o gorliwy duszpasterz i utalentowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRERE WALTER HOWARD

  ur. 23 XI 1 8 6 3 w Cambridge,zm. 2 IV 1 9 3 8 w Mirfield (Yorkshire), bp anglik., liturgista,historyk Kościoła, muzykolog.

  Studiował w Trinity College w Cambridge oraz w WellsTheological College; po przyjęciu 1 8 8 9 anglik, święceń kapł.pracował j a k o wile, w Stepney, gdzie ufundował studium dobadań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRENCEL, Frentzel ABRAHAM

  ur. 19 XI 1656 wKozłach (niem. Cosel) k. Budziszyna, zm. 15 IV 1740 w Śunowie(Schönau), syn Michała, duchowny ewang., górnołużyckijęzykoznawca, etnograf, historyk.

  W 1679-84 studiował teologię na uniw. w Wittenberdze;będąc pastorem, zajmował się również językiem, etnografiąi historią Łużyc.

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt

Do góry