Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRIEDHOFF FRANZ

  ur. 22 III 1821 w Appelhülsen(Westfalia), zm. 28 I I I 1878 w Münster, teolog. W 1846przyjął święcenia kapł.; 1848 habilitował się i wykładałteologię w Münster (1859-74 j a k o prof, teologii m o r . ) .

  F. jest a u t o r em prac z zakresu apologetyki (Grundriss derkatholischen Apologetik, Mr 1854;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREUD SIGMUND

  ur. 6 V 1856 we Freibergu (obecniePřibor) na Morawach, zm. 23 IX 1939 w Londynie, austr.neurolog i psychiatra, twórca —» psychoanalizy.F

  . urodził się w żyd. rodzinie wywodzącej się ze wsch.obszarów dawnych ziem pol.; większość życia spędził wWiedniu. W 1885 uzyskał tytuł docenta neuropatologiii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDRICH CASPAR DAVID

  ur. 5 IX 1774 w Greifswaldzie,zm. 7 V 1840 w Dreźnie, malarz, czołowy r e p r e z e n t a n tniem. pejzażu romantycznego.

  Po studiach w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze(1794-98) zamieszkał w Dreźnie; od 1816 wykładał wdrezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych i 1824 został jejprof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREY JEAN BAPTISTE CSSp

  ur. 26 IV 1878 w Ingersheim(Alzacja), zm. 19 III 1939 w Rzymie, biblista.

  Po złożeniu 1899 ślubów zak. studiował 1900-04 filozofięi teologię w Rzymie; 1903 przyjął święcenia k a p ł . ; 1905-06uczył się staroż. języków wsch. w Paryżu; 1910 uzyskałdoktorat z Pisma św. przed —» Papieską Komisją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIENDS WORLD COMMITTEE for CONSULTATION, Światowy Komitet Doradczy Religijnego Towarzystwa Przyjaciół

  Międzynar. przedstawicielstwo —» kwakrów,powstałe 1937 z siedzibą w Filadelfii. Koordynuje współpracęRei. Towarzystwa Przyjaciół w płaszczyźnie wewn.,ekum. i społ., reprezentując je od 1963 w Światowej RadzieKościołów.

   

  Handbook of the Religious Society of Friends, Ph 1952, 19675; D.E. Trueblood...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYER AUGUST

  ur. 15 XII 1803 w Oberschaar k.Freibergu (Saksonia), zm. 28 V 1883 w Górze Kalwarii k.Warszawy, organista, pedagog, kompozytor.

  Muzyki uczył się w Muldzie i Warszawie, gdzie ukończyłkonserwatorium pod kierunkiem A. Lenza i J. Elsnera;dawał tu lekcje (m.in. z końcem 1827 8-letniemu S. Moniuszce),grał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /61 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /22 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - STATYSTYKA

  W 1911 we F. było 17 metropolii,84 archidiec. i d i e c , 33 426 parafii, 56 546 księży diec. oraz38,41 min katolików, 662 000 protestantów, 100 000 żydów1 100 000 bezwyznaniowych i in. wyznań (na 39,6 minmieszk.); 1929 - 17 metropolii, 88 archidiec. i d i e c , 34 833parafie, 48 753 księży diec. oraz 40,01...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  We F. działająwspólnoty prawosł. podlegające jurysdykcji —» EkumenicznegoPatriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu,moskiewskiego patriarchatu —» Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,patriarchatu —> Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,—* Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Ros.Kościoła Prawosł. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /11 170

  praca w formacie txt

Do góry