Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRINGS JOSEF kard.

  ur. 6 II 1 8 8 7 w Neuss k. Dusseldorfu,zm. 17 XII 1 9 7 8 w Kolonii, teolog.

  W 1 9 1 0 przyjął święcenia kapł. w Kolonii, nast. studiowałw Innsbrucku, Monachium, Bonn, Rzymie i Fryburgu Br.,gdzie 1 9 1 6 doktoryzował się z teologii; od 1 9 2 2 był r e k t o r e mDomu Sierot w Neuss, 1 9 2 4 - 3 7 p r o b...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÖHLICH FRANZ XAVER OFMCap

  Imię zak. Cyprian,ur. 20 III 1 8 5 3 w Eggolsheim k. Bambergi, zm. 6 II 1 9 3 1w Monachium, działacz charytatywny.

  Po studiach matematycznych w Wyższej Szkole Techn.oraz teol. na uniw. w Monachium przyjął 1 8 7 6 święceniakapł. i wstąpił do zakonu; był kaznodzieją i m o d e r a t o r emgrupy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRINT JAKOB bp.

  ur. 4 XII 1 7 6 6 w České Kamenicik. Decina, zm. 11 X 1 8 3 4 w Sankt Pölten, teolog.

  Studiował prawo i teologię na uniw. w Wiedniu; 1 7 9 1przyjął święcenia kapł. i 1 8 0 1 został kapelanem dworskimw Wiedniu; od 1 8 0 4 był prof, filozofii religii na uniw. wWiedniu, a o d 1 8 1 0 proboszczem p a r . z a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRITZ SAMUEL SJ

  ur. 9 IV 1 6 5 4 w Trutnovie (Czechosłowacja),zm. 2 0 I I I 1 7 2 5 w J e b e r o s ( P e r u ) , misjonarz.

  Odbywszy studia filoz. 1 6 7 2 - 7 3 na Uniw. Karola w Pradze,wstąpił do zakonu w Brnie; 1 6 8 0 - 8 3 studiował teologięw Ołomuńcu i przyjąwszy święcenia kapł. wyjechał 1 6 8 4 namisje do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYTAG WALTER

  ur. 28 V 1899 w Neudietendorf k.Erfurtu, zm. 24 X 1959 w Heidelbergu, misjolog p r o t e s t . ,działacz mis. i ekumeniczny.

  Studiował filozofię i teologię na uniw. w Tybindze, Marburgui Halle; 1928 był dyr. Deutsche Evangelische Missions-Hilfe w Berlinie, a 1929-53 - Hanseatische Missions--Gesellschaft; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

  W historii franc, sztukis a k r . , datowanej od czasów Merowingów i Karolingów,ścierały się upodobania tkwiące w rodzimej tradycji celt.i germ, z tradycją artyst. kręgu śródziemnomorskiego; ówczesneośrodki twórcze Reims, Saint-Denis, Metz i Tourszapewniły sztuce ciągłość rozwoju w nast. okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /44 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĘCHOWICZ TADEUSZ ks.

  ur. 11 X 1906 w RadzyniuPodlaskim, zm. 31 X 1986 w Międzylesiu k. Warszawy,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w JanowiePodlaskim przyjął 1931 święcenia kapł.; nast. pełnił obowiązkiduszpast. w Żelechowie (1931) i Łukowie (1932);1932-35 odbywa! studia specjalistyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

  Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /18 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDBERG EMIL

  ur. 22 XII 1837 w Chojnicach,zm. 7 IX 1910 w Lipsku, ewang. kanonista.

  Po studiach prawniczych w Heidelbergu i Berlinie wykładałprawo kośc. w Berlinie (1862), Halle (1865), Fryburgu Br.(1868) i Lipsku (1869-1910); opublikował krytyczne wyd.Corpus iuris canonici (L 1876-80, 19283 ) i Quinqué...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

  Najstarsze teksty to poematy hagiograficzne,m.in. Séquence de sainte Eulalie (X w.), Vie desaint Alexis (XI w.) oraz bibl. La Passion du Christ (X w.);pierwszy świecki gatunek, epopeja rycerska (chanson de geste)przeniknięta jest duchem c h r z ę ś ć , zwł. w najstarszymcyklu, zgrupowanym wokół postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /52 130

  praca w formacie txt

Do góry