Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRUTAZ AMATO PIETRO

  ur. 29 VIII 1907 w Torgnonk. Aosty, zm. 8 XI 1980 w Rzymie, kanonista, historyk.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Aoście przyjął 1930święcenia kapł. i był t am wikariuszem katedralnym; 1933-36studiował w Pap. Instytucie Archeologii Chrzęść, i Wat.Szkole Paleografii i Dyplomatyki, uzyskując doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUEAUF

  Rodzina austr. malarzy okresu późnego gotykui wczesnego renesansu, wykonujących dzieła głównieo tematyce religijnej.

  1. RUELAND St., ur. ok. 1440-50 w O b e r n b e r g u n. Innem,zm. 1507 w Pasawie. Malował obrazy tablicowe i freski orazsporządza! rysunkowe kompozycje dla swych współpracowników(m.in. dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMM ANDREAS

  ur. 1 6 2 1 w Planitz pod Berlinem,zm. 16 X 1 6 8 3 w Strahovie p o d Pragą, teolog, kompozytor.

  Był synem pastora luterańskiego; studiował we Frankfurcienad Odrą i w Wittenberdze; 1 6 4 8 był nauczycielemmuzyki i k a n t o r em w Szczecinie; ordynowany 1 6 5 1 , uzyskałw Rostocku licencjat teologii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRY ELIZABETH

  ur. 21 V 1780 w Norwich (hrabstwoNorfolk), zm. 12 X 1845 w Ramsgate k. Canterbury, filantropka.

  Wychowywała się wśród —» kwakrów; od 1816 poświęciłasię zreformowaniu życia więziennego kobiet; w Newgatezorganizowała szkołę dla dzieci więźniów i zajęła sięrei.-mor. dokształcaniem więźniarek;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÜHWIRTH ANDREAS OP kard.

  Imię chrzestneFranciszek, ur. 21 VIII 1845 w Sankt Anna (Styria), zm.9 II 1933 w Rzymie, działacz k o ś c , dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1863 w Grazu; po studiach filoz.-teol.w Wiedniu i Rzymie przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizacjęteol. w Rzymie uwieńczył 1870 d o k t o r a t e m ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMM ERICH

  ur. 23 III 1 9 0 0 we Frankfurcie n. Menem,zm. 18 III 1 9 8 0 w Ciudad de México, psycholog, filozof,współtwórca społ. —» psychoanalizy.

  Urodził się w rodzinie żydowskiej. Po studiach socjol.i psychol. uzyskał 1 9 2 2 doktorat z filozofii na uniw. w Heidelbergu;psychoanalizę poznał w Instytucie Badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTUOZ Św. bp.

  ur. na pocz. VII w., zm. ok. 665k. Bragi, organizator życia zak. w Hiszpanii i Portugalii.

  Pochodził z rodziny wizygockiej; studiował u bpa Konancjuszaw Walencji; po przyjęciu święceń kapł. żył j a k o pustelnik;wokół niego gromadzili się uczniowie, dla którychzałożył klasztory, m.in. w Alcalá de H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONCZAK FRANCISZEK EUSTACHY

  ur. 20 X 1874w Buffalo (Stany Z j e d n . ) , zm. 12 IX 1955 tamże, kat. działaczpolonijny.

  Na uniw. w Buffalo ukończył 1897 studia med. i 1899 prawnicze;dzięki nauk. publikacjom zyskał w Stanach Zjedn.autorytet w dziedzinie medycyny; 1894 zorganizował KlubMłodzieży Pol., a 1898 stanął na czele komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUMENCJUSZ, Selama Oświeciciel Św. bp.

  Żył wIV w., apostoł —* Etiopii (II). Wg relacji Rufina z Akwilei(HE IX; PL 21,478-480) F. będąc uczniem Meropiusza (filozofaz Tyru) towarzyszył mu w podróży do Indii, podczasktórej został uprowadzony wraz ze swym b r a t em Edezjuszemdo niewoli w Etiopii; zatrzymany na dworze ces. Aksum wcharakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROISSART JACQUES OCD

  Imię zak. Brunon o d Jezusai Maryi, ur. 25 VI 1 8 9 2 w Bourbourg k. Dunkierki, zm.16 XI 1 9 6 2 w Paryżu, działacz zak., pisarz ascetyczny.

  Pod wpływem Dziejów duszy Teresy od Dzieciątka Jezusprzeżył nawrócenie i 1 9 1 6 wstąpił do zakonu; zrezygnowawszyz powodu słabego zdrowia z życia zak., studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry