Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRYDERYK Św. bp.

  ur. ok. 781 w Sexbierum k. Franeker(Fryzja), zm. 18 V I I 838 w Utrechcie, męczennik.

  Jako uczeń i następca Rikfrida (zm. 828), bpa Utrechtu,fundował kościoły i wraz z Odulfem zwalczał we Fryzji —»sabelianizm; 829 uczestniczył w synodzie w Moguncji ( M G HV 530);

  na jego prośbę R a b a n Maur opracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRY FRANKLIN CLARK

  ur. 30 VIII 1900 w Bethlehem(Pensylwania), zm. 6 VI 1968 w Nowym Jorku, luterańskidziałacz ekumeniczny.

  Studiował w Atenach i Filadelfii; 1925 został pastoremw Yonkers (Nowy J o r k ) , a nast. w A k r o n ( O h i o ) ; od 1929 byłs e k r e t a r z em wydz. ewangelizacyjnego, a od 1945 prezydentem Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK, Fryderyk Feikone bł. OPraem

  ur. napocz. XII w. w Hallum, zm. 3 III 1175 w Mariengaarde(Fryzja), organizator życia zakonnego.

  Kształcił się w Münster (Westfalia); po przyjęciu święceńkapł. pracował j a k o wikariusz, a nast. proboszcz w Hallum;1163-64 założył podwójny klasztor reguły św. Augustynanazwany Mariengaarde, gdzie po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYBURG BRYZGOWIJSKI, Freiburg im Breisgau

  Miasto w pd. RFN (Badenia-Wirtembergia), metropolia,siedziba j e d n e g o z najstarszych uniwersytetów niemieckich.

  1. M i a s t o - zał. 1120, 1368-1806 należało do Austrii(1677-97 do Francji), a nast. zostało wcielone dp Badenii.Do zabytków sztuki sakr. należą: 3-nawowa got. katedraz XIII-XV w. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ODRODZENIA POLSKI (FOP)

  Konspiracyjnaorganizacja katolików, zał. przez Z. —* Kossak-Szczuckąi ks. E. —» Krauzego CM, działająca 1941-44 w Warszawie,Polsce Centr, i w Poznańskiem.

  Rolę inspiratorską i opiniotwórczą pełniło w F O P tzw.Credo - kilkunastoosobowy zakonspirowany zespół najaktywniejszychuczestników organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSIUS, Des Freux ANDRÉ SJ

  ur. na pocz. XVI w.w C h a r t r e s , zm. 26 X 1556 w Rzymie, teolog, humanista.

  Po przyjęciu święceń kapł. byt proboszczem w Thiverval(dep. Seine-et-Oise); do zakonu wstąpił 1541 w Rzymie,dokąd przybył słuchać kazań św. Ignacego Loyoli; 1542-47uzupełniał studia teol. w Padwie; 1548-49 uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONTON z CYRTY, Marcus Cornelius Fronto

  ur.ok. 100 w Cyrcie (Numidia), zm. po 170, mówca, pisarz.

  Cesarz A n t o n i n Pius powierzył mu wychowywanie adoptowanychsynów, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa; 143 F.był konsulem. J a k o r e t o r był zwolennikiem kierunku archaizującegow literaturze (pisał po łacinie i grecku); retorykęuważał za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSTRACJA

  (łac. frustra na próżno), stan przykregonapięcia emocjonalnego u człowieka wywołany niemożnościąrealizacji celu (zaspokojenia potrzeby); f. można równieżobserwować i eksperymentalnie wywoływać u zwierząt;pojęcie f., pochodzące od S. Freuda, rozpowszechnił S. Rosenzweigi J. Dollard.

  F. wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /9 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROST ROBERT LEE

  ur. 26 I I I 1874 w San Francisco,zm. 29 I 1963 w Bostonie, p o e t a .

  Od 1892 studiował nauki human, i przyr. w D a r t m o u t h ,a 1897-99 na uniw. Harvard w Cambridge; nie ukończywszystudiów, podejmował różne zajęcia zarobkowe; 1912 wyjechałdo Anglii; tu ukazały się 2 pierwsze zbiory j e go wierszy -A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMENT NICOLAS

  ur. 1 4 3 0 w Uzès (Langwedocja),zm. ok. 1 4 8 5 w Awinionie, najwybitniejszy franc, malarzdziałający w Awinionie i 1 4 6 8 - 8 3 na dworze króla RenéAndegaweńskiego.

  Z dorobku F. zachowały się tylko 2tryptyki - z 1 4 6 1 z centr, sceną Wskrzeszenia Łazarza (Uffizi)i z 1 4 7 6 z Wizją krzaku gorejącego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry