Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUMAGALLI ANGELO SOCist

  Imię chrzestne CarloAmbrogio, ur. 28 IV 1728 w Mediolanie, zm. 12 III 1804tamże, historyk.

  Śluby zak. złożył 1745 w Chiaravalle pod Mediolanem,gdzie 1781 został opatem; 1786-96 piastował urząd opataklasztoru św. Ambrożego w Mediolanie oraz opata prezesakongr. lombardzko-toskańskiej.

  F. jest autorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENTIS AUCTOR AETHERIS

  Anonimowy hymnz V-VI w. na jutrznię środy II i IV tygodnia zwykłego,wprowadzony do LH od 1971. Uwielbia Stwórcę światłai dawcę praw nim rządzących; jak ziemia odradza się wświetle, tak umysł odzyskuje siły, by dążyć ku dobru i wielbićpotęgę Boga, a serce napełnia się pokojem;

  wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULDA

  Dawne opactwo benedyktyńskie, ośrodekkultu św. —» Bonifacego (Winfryda), nast. diecezja w metropoliiPaderborn we wsch. części RFN, miejsce posiedzeńNiem. Konferencji Biskupów.

  O p a c t w o założył 744 z polecenia Bonifacego jegouczeń - Sturmiusz dla prowadzenia misji wśród Sasów;Consuetudines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCHAL

  Bpstwo na Maderze (wyspa portug. na Oceanie Atlantyckim) eryg. 12 I 1514, sufr. Lizbony. WyspaMadera odkryta 1419 przez Portugalczyków, 1456-1514należała do kośc. jurysdykcji —» Chrystusa Zakonu z siedzibąw Tomar (archidiec. Lizbona);

  1533-51 bpstwo F.było metropolią, której podporządkowano bpstwa zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET DIES in QUA QUIES

  Anonimowa sekwencjao św. —» Jadwidze Śląskiej, odnaleziona w rękopiśmiennymmszale z Nysy z XV w. Mówi o wielkiej wierze Jadwigi, poświadczonejczynami, modlitwą, wstrzemięźliwością orazpocieszaniem uciśnionych, biednych i płaczących; wspominatakże o wyrzeczeniu się przez Świętą życia światowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUGGEROWIE

  Niem. rodzina kupców, bankierów,właścicieli ziemskich, hrabiów (1514) i książąt (1803) Rzeszy;odegrała znaczącą rolę w życiu gosp. i polit. Europy,zwł. XVI w.

  F. wywodzili się z Augsburga, gdzie Jakob St. (zm. 1469)wzbogacił się na handlu tekstyliami; stosowanie pracy nakładczeji udane operacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FU JEN

  Kat. uniwersytet zał. 1925 w Pekinie (jakoszkoła wyższa, od 1927 uniw.) przez benedyktynów amer.;od 1963 działający w Tajpej na Tajwanie.

  Na konieczność założenia kat. uniwersytetu w stolicy —»Chin (II B 2) zwrócili uwagę w korespondencji z p a p . BenedyktemXV i Piusem XI intelektualiści kat. Ying...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUKUOKA

  Diecezja w Japonii (wyspa Kiusiu) eryg.16 VII 1927 z części diec. Nagasaki, jako jej sufragania;powierzona Seminarium Misji Zagr. w Paryżu (do 1941), nast.duchowieństwu miejscowemu, 1948 założono w F. seminariummiędzydiec; diecezja zajmuje 14 685 km2 i liczy7,41 min mieszk., w tym 30 152 katolików, 57...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUDALEWSKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 12 VI 1840 wSkąpem (Kieleckie), zm. 5 XII 1918 w Bałtowie k. OstrowcaŚwiętokrzyskiego, publicysta.

  Po studiach teol. w Sandomierzu i Akademii Duch. w Warszawieprzyjął 1864 święcenia kapł. i został wik. w katedrze,s e k r e t a r z em konsystorza i prof, seminarium duch. w Sandomierzu,gdzie 1864-66 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULBERT z CHARTRES Św. bp.

  ur. ok. 960 prawdopodobniew pn. Francji (Pikardia), zm. 10 IV 1028 w Chartr e s , filozof i teolog.

  Studiował u G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. —> SylwesterII) w Reims; mianowany 990 kanclerzem kapitułyi kierownikiem szkoły w —» Chartres (I), zapoczątkowałokres rozwoju szkoły katedralnej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt

Do góry