Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ z ASTIGI Św. bp.

  ur. między 5 4 0 a5 5 0 w Kartaginie, zm. ok. 6 2 2 w Astigi (Ecija w Hiszpanii),patron Kartaginy i Palencii; czczony j a k o doktor Kościoła.Brat — Florentyny i bpów —» Izydora oraz —> Leonardaz Sewilli; F. otrzymał wykształcenie w Sewilli, gdzie pozostawałpod opieką i wpływami, najstarszego b r a t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCKEN EUGENIUSZ CR

  ur. 28 XI 1831 w Wankum(Zagłębie Ruhry), zm. 19 VI 1888 w Saint Agatha ( O n t a r i o ,K a n a d a ) , brat Ludwika.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1852 w Rzymie, gdzie 1853 rozpocząłstudia filoz.-teol.. podczas których opanował językp o l . ; po przyjęciu 1857 święceń kapł. został wysłany doKanady;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN CAELIS

  Hymn na jutrznię wspomnieniaśw. —» Augustyna, wprowadzony do LH od 1971, przypisywany—» Egbertowi z Schönau, a skomponowany ku czci św.— Grzegorza I Wielkiego.

  Uwielbia Boga przedziwnieprowadzącego człowieka do wiary; wyraża podziw dla Świętego,strzegącego czystości wiary i obyczajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ FABIUSZ PLANCJADES

  Żył w V VIw. w Afryce, rzym. pisarz, mitograf.

  Od średniowiecza identyfikowany był z —> Fulgencjuszemz Ruspe ze względu na podobieństwo stylu i wyrażeń; odmiennajednak tematyka dzieł F. i badania kryt.-lit. pozwoliływyodrębnić jego pisma.

  Najwcześniej powstało Mythologiarumlibri tres (wyd. P 1 4 9 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN ORBE DIES

  Anonimowe oficjum rymowaneo św. Jadwidze Śląskiej, będące przeróbką oficjum —»Laetare Germania i spotykane w rękopisach czes. orazśląskich z XIV w.; z F.i.o.d. powstało nast. — Mundo festusinstai dies na święto translacji. Utwór wymienia niektóremiejsca związane z Jadwigą (Meran, Trzebnicę i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENCJUSZ z RUSPE, Fulgencjusz Klaudiusz Gordian Św. bp.

  ur. 467 w Telepte (środk. Tunezja), zm.1 I 532 w Ruspe (wsch. Tunezja), teolog i polemista.

  I. ŻYCIE - znane jest z biografii F. napisanej 5 3 3 przezj e go ucznia Ferranda z Kartaginy (Vita sancti Fulgentii, PL6 5 , 1 1 7 - 1 5 0 ; wyd. G.G. Lapeyre, P 1 9 2 9 z p r z e k ł a d em f r a n c ;wypisy Bober A P 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /7 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGET IN TEMPLO LEGIFER

  Hymn na jutrzniędnia św. —» Wojciecha, zachowany w antyfonarzach wrocł.z XV w. oraz krak. z 1508-09; stanowi II cz. hymnu —» Laetarepads foedere, na co wskazuje wspólna doksologia paschalna;wysławia Świętego jako nauczyciela wiary, któryj a k zbrojny mocarz strzeże Bożego domu (Łk 11,21);

  samdźwigając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENS CORONA GLORIAE

  Encyklika pap. PiusaXII z 8 IX 1953 proklamująca —> rok maryjny (1954) dlauczczenia 100 rocznicy ogłoszenia dogmatu o —» niepokalanympoczęciu NMP (AAS 45(1953) 577-592).

  Przypominając dogm. orzeczenie pap. Piusa IX z 1854,potwierdzone 1858 objawieniami w Lourdes, Pius XII zaakcentował,że przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULMAN MARIAN LEON bp.

  ur . 27 III 1866 w StarymMieście k. Konina, zm. 18 X I I 1945 w Lublinie.

  Studia filoz.-teol. odbywał od 1882 w seminarium duch. weWłocławku, a nast. w Akademii Duch. w Petersburgu(1886-90); 1889 przyjął święcenia kapł. i 1890-95 wykładałteologię dogm. i liturgikę we Włocławku oraz był prefektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULGENS RADIATUR

  Encyklika pap. Piusa XII ogłoszona21 III 1947 w 1400 rocznicę śmierci —» Benedykta zNursji, przypominająca wkład jego zakonu do rozwoju kulturyeur. (—> benedyktyni IV).

  Papież przypomniał życie Benedykta, wskazując na jegozasługi nie tylko dla rozwoju życia zak., lecz także na wkładbenedyktynów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt

Do góry