Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Jakkolwiek przedmiot t.f.wyodrębnił się już w XV w. (G. Savonarola), to formalnewypracowanie założeń metodol. dla tej nowej nauki wykorzystującejmyśli M. Cano, R o b e r t a Bellarmina, M. Mediny,P. Charrona, V. Puchera, J. H o o r e ' a , F. Schleiermacheranastąpiło dopiero w XIX w. w wyniku prac A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNCKEN LUDWIK CR

  ur. 5 X 1833 w Wankum (ZagłębieRuhry), zm. 30 I 1890 w Roermond (pd.-wsch. Holandia),brat Eugeniusza, pedagog i organizator szkolnictwa.

  Studiowal medycynę i teologię w Roermond, gdzie 1862przyjął święcenia kapł.; uzyskawszy doktorat z prawa kośc.na G r e g o r i a n um w Rzymie, wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - PRZEDMIOT

  T.f. jako podstawowa dyscyplina teol.analizuje fakt zaistnienia objawienia Bożego w historii, cosuponuje wstępną wiarę, która umożliwia odczytanie go j a k owezwanie Boga skierowane do ludzkości; odpowiedzią na toze strony człowieka jest akt wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu.

  Przedmiotem podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA

  Osoba prawna powołana do życia przezakt fundacyjny, mocą którego założyciel (—» fundator) przeznaczyłpewien majątek na oznaczone cele (np. nauk., r e i . ) ,ustanawiając zarazem sposób jego administrowania; różnisię od —» darowizny, gdyż jest kontraktem dwustronnym(do ut facias); jest instytucją prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - CEL

  1. Celem t.f. jest badanie uzasadnienia wiarygodnościobjawienia c h r z ę ś ć , przez co wykazuje się nadprzyr.genezę chrześcijaństwa jako religii objawionej przez Boga(A. Gardeil, J . H . Crehan, T.W. Crafer, A. Locatelli, C.Colombo, E. Kopeć) i buduje metodol. podstawy dla teologii.Ze względu na cel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /8 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA ROLNICZA

  P r o g r am pomocy materialnej(zwł. technicznej) dla pol. rolnictwa indywidualnego i rzemiosławiejskiego oparty na zagr. dotacjach (darowiznach),zainicjowany na przełomie 1981-82 przez Episkopat Polskii episkopaty krajów zach.; celem f.r. miało być pobudzenieinicjatywy produkcyjnej rolnictwa do uzyskania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - METODY

  T.f. stosuje metody podmiotowe i przedmiotowe.

  1. Zwolennicy metod typu podmiotowego uważają, iż należyuwzględniać uwarunkowania i potrzeby konkretnegoczłowieka, dzięki czemu można łatwiej uzasadnić jego wiaręj a k o decyzję osobową; konstruowanie metod rozpoczynająoni od analizy osoby ludzkiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENT

  W Biblii, poza znaczeniem realnym(1 Kri 7,9; Łk 6,48-49; Dz 16,26), częsty obraz działaniaBożego i ludzkiego, symbol dobrego początku (Hbr 6,1),podstawy i trwałości dzieła (Prz 10,25); w tekście hebr.idee te wyraża rdzeń jsď (oznaczający, podobnie j a k akadyjskieiszdu i arab. mwśd, umocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALIZM

  Ruch zmierzający do zachowaniawąsko pojmowanej tożsamości wyznaniowej poszczególnychwspólnot chrzęść, i krytycznie ustosunkowany do pozytywnierozumianej —» dogmatów ewolucji; w wielu skrajnych ujęciachobecny jest także we współcz. islamie i hinduizmie;nazwę wprowadził 1920 C. Laws.

  F. w c h r z e ś c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA

  Nauka badającawiarygodność —» chrześcijaństwa jako religii objawionejprzez Boga (—» objawienie Boże) oraz formułująca ogólnepodstawy naukowe dla teologii; w przeszłości określana niekiedytakże jako -* apologetyka, propedeutyka teologii,dogmatyka ogólna, teologia filoz., teologia ogólna -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry