Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GABORONE

  ( do 1966 G a b e r o n e s ) , diecezja w Botswanieeryg. 7 IV 1970 j a k o sufr. Bloemfontein; od 1959 prefektu r a apost. Beczuana (—» Botswana), powierzona pasjonistom;diecezja zajmuje 582 000 km2 i liczy 1 min mieszk., wt ym 41 800 katolików, 3 księży diec. i 30 zak., 36 zakonnikówi 55 sióstr; 14 IX 1988 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTUROLOGIA

  (łac. futurum przyszłość, gr. logos słowo),nauka o sposobach przewidywania przyszłości (prognostyka)lub badania zmierzające do całościowej interpretacjiteraźniejszości z punktu widzenia przyszłych konsekwencjiobecnych zdarzeń, w celu świadomego pokierowania rozwojem świata; t e r m i n f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA SPOŁECZNA

  Wkład elementu społ. wfunkcjonowanie całej struktury systemu społecznego lubkulturowego (ujęcie strukturalno-funkcjonalne) albo teżobserwowalne, obiektywne następstwa określonych zachowańspoł. dla in. sfer życia społ. (ujęcie konwencjonalne).

  Pojęcief.s. pojawiło się u przedstawicieli szkoc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTURYZM

  (łac. futurum przyszłość), kierunek w lite r a t u r z e i sztuce wyrosły z przekonania o koniecznościtworzenia nowej sztuki odpowiadającej dynamice XX w.,społ. tendencjom rewolucyjnym i aktywizmowi życia; korzystałm.in. z myśli filoz. H. Bergsona, F. Nietzschego,S. F r e u d a .

  Początek f. datuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  (łac. functio czynność, rola), związek, zależność,przyporządkowanie 2 lub więcej wielkości (u G.P e a n o - przedmiotów dowolnego rodzaju) wyrażane wzorem,tabelką, wykresem lub równaniem.

  W l o g i c e występują f. (formy, —» formuły) wyrażeniowe(zdaniowe, np. p lub nie p, x jest identyczne z y;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDE DE CAELESTIBUS

  Sekwencja o św. JackuOdrowążu anonimowego autora z zak. dominikanów (prawdopodobnieniepolskiego pochodzenia); w Polsce zachowanajedynie w antyfonarzu dominikanów krak. z 2. poł. XVI w.;składa się z 7 podwójnych strof i jednej końcowej; nawiązujedo sekwencji o św. Stanisławie Bpie —> Laudes Dei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNERALNA LITERATURA

  Utwory ż a ł o b n e , najczęściejtypu okolicznościowego, formułujące (we właściwejepoce konwencji) określone poglądy eschatol.; genologicznieuzależnione również od stylu religijności.Starożytność ukształtowała główne funeralne gatunki typuelegijnego, noszące znamiona pieśni lamentacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNK FRANZ XAVER

  ur. 12 X 1840 w Abtsgmünd(Badenia-Wirtembergia), zm. 24 II 1907 w Tybindze, historykKościoła.

  Studiował filozofię w Tybindze, gdzie 1863 uzyskał doktora t ; 1864 przyjął święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie;jednocześnie kontynuował studia w Paryżu, interesującsię zagadnieniami ekon. i mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - W POLSCE

  W XX w. t.f. rozwijała się głównie w ramachuniw. wydziałów i zakładów t e o ł . (seminaria d u c h . ) .

  Ośrodki teologiczne związane z uniwersytetami: l w o w sk i m (do 1944) - S. Szydelski, K. Wais, J. Teodorowicz;k r a k o w s k i m (od 1952 PAT) - M. Morawski, J. Pawlicki,F. Gabryl, M. Sieniatycki, E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /18 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDATOR

  (fac. fundare zakładać), twórca, założycielinstytucji k o ś c , dający jej podstawy duchowe lub materialne;termin f. Kościoła galijskie księgi liturg. diecezji państwa—> Franków odnoszą do założyciela bpstwa (1), a prawodawstwokośc. do osoby finansującej budowę pomieszczeńsakr. lub dawcy —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 090

  praca w formacie txt

Do góry