Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

  (łac. functionalis dotyczący funkcji),postawa filoz.-metodol. akcentująca funkcję przedmiotuw jego istnieniu, poznaniu lub ocenie; przejawia się ontologicznie(antysubstancjalizm, antykazualizm, panrelacjonizm),gnozeologicznie (fenomenalizm, nomotetyzm, kontekstualizm),aksjologicznie (instrumentalizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUX, Fuchs JOHANN JOSEF

  ur. 1660 w Hirtenfeld(Styria), zm. 13 II 1741 w Wiedniu, kompozytor i t e o r e t y kokresu baroku.

  Wczesne kompozycje F. wskazują na związki z dziełamiA. Corellego i szkołą bolońską; 1696 F. przebywał w Austriii do 1702 był organistą w kościele szkoc. w Wiedniu orazod 1698 także nadwornym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALNA AUTONOMIA

  Teoria psychol., wgktórej motywy i czynności zaspokajające przez jakiś czasokreślone potrzeby jednostki mogą uniezależnić się od swoichpierwotnych źródeł, uzyskując samodzielność; zapoczątkowanazostała m.in. przez W. Wundta i R.S. Woodwortha,a sformułowana przez G.W. —* Allporta, który dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABALA

  (Dżeble k. Horns w Syrii), bpstwo staroż. wrzym. prowincji Syria I; bpi znani od IV-VI w.; b p em G. bytpisarz kośc. Sewerian (ok. 400-403); od VII w. abpstwo autokefaliczne,a od 1115 ł a c ; do XIII w. znanych 3 bpów ł a c ;obecnie bpstwo t y t u l a r n e .

   

  Gams 434; HierCat III 200; AtKG 21, 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

  (łac. functio czynność), w logice wyrażenieniesamodzielne, które wraz z wyrażeniami składowymi zw.j e go argumentami (zdania, nazwy, f.) tworzy zwrot bardziejzłożony; w znaczeniu szerszym f. obejmuje także —» predykaty;f. czasem zw. jest też — o p e r a t o r e m .

  F. dzieli się w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABU

  (Castiglione w środk. Włoszech), bpstwo z V w.w rzym. prowincji Lacjum, prawdopodobnie jedna z pierwszychdiec. podmiejskich Rzymu; znanych 10 bpów G. - od465 do 879; 4 ostatnich bpów nie rezydowało w G., gdyż wVIII w. zostało ono zniszczone wskutek najazdów Ostrogotówi Longobardów, a w XI w. przyłączone do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÜRSTENWALDE

  Miasto we wsch. części NRD,1373-1565 stolica bpstwa lubuskiego. F. założyli w miejscuosady słow. 1213 (wg S.W. Wohlbriicka) lub 1252-58 ( H . Rachela)margrabiowie brandenburscy; równocześnie powstałatu par. i zbudowano got. 3-nawowy kościół par. NMP; pozniszczeniu 1373 Lubusza przez wojska ces. Karola IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABON, Republika Gabońska, République Gabonaise

  Państwo w środk. Afryce nad Oceanem Atlantyckim; w poł.XVIII w. osiedli tu Francuzi, którzy po wyprawach P.S. deBrazza (1874-83) zajęli całe t e r y t o r i um G.; 1886 zostało onoprzyłączone do Konga F r a n c , 1910 weszło w skład Franc.Afryki Równikowej; od 17 VIII 1960 G. stanowi niepodległepaństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUSZUN, Fushun

  Diecezja w pn.-wsch. Chinach (prow.Liaoning), sufr. Szenjangu; eryg. 11 IV 1946 z wikariatuapost. utworzonego 1940 z prefektury apost. (od 1932); zajmuje75 204 k n r i 1949 liczyła 6 250 000 mieszk., w tym10 000 katolików, 17 parafii, 8 księży diec. i 16 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 244. 303; A. Freitag, LThK IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA LITURGICZNA

  Posługa w zgromadzeniuwiernych ustanowiona przez Chrystusa lub Kościół i spełnianaw ich imieniu przez — duchownych lub świeckich upoważnionychna mocy —» święceń albo —» urzędów kościelnych.

  Ze swej natury f.l. są czynnościami społ. należącymi docałego Kościoła; w zgromadzeniu liturg. każdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 208

  praca w formacie txt

Do góry