Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GABRYL FRANCISZEK ks.

  ur. 9 III 1866 w Wieprzuk. Andrychowa, zm. 7 I 1914 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach teol. na UJ, w Wiedniu (gdzie 1892 uzyskałd o k t o r a t ) , Rzymie, Fryburgu Szwajc, Lowanium (pod kierunkiemD.J. Merciera) i Wrocławiu, habilitował się 1896 naUJ, gdzie nast. wykładał teologię fundamentalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADDI TADDEO

  ur. ok. 1300 we Florencji, zm. 1366tamże, malarz wł. ze szkoły florenckiej.

  G. był najwybitniejszym uczniem Giotta, z którym współpracował1313-37; z tego okresu pochodzą freski ze scenamiz życia NMP, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (kaplicazamku Guidi, Poppi).

  Do głównych dzieł G. należy cykl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GACJAN, Gaden św.

  (w MartRom Gratianus), bp,zm. prawdopodobnie 20 XII 301 w Tours.

  Wg Grzegorza zTours ( H E I 31) G. byt j e d n ym z 7 bpów wystanych ok. 250z Rzymu do Galii przez pap. Fabiana; kierował diec. Toursprzez ok. 50 lat; Marcin z Tours przeniósł pod koniec IV w.relikwie G. z cmentarza do katedry św. Maurycego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADOMSKI WOJCIECH JÓZEF bp.

  ur. 21 IV 1720, zm.23 VI 1791; był prof, seminarium duch. w Pułtusku i wizytato r em d i e c , 1756 prob, w Sannikach, potem w Bejscach,a w Płocku od 1758 k a n t o r em w kapitule k a t e d r a l n e j , dziekanemkapituły kolegiackiej i oficjałem gen.; w Płocku takżezałożył szpital, którym kierował;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELI ANDREA

  ur. ok. 1510 w Canareggio (obecniedzielnica Wenecji), zm. 1586 w Wenecji, wł. kompozytor,organista, stryj Giovanniego.

  Od 1536 był śpiewakiem przy kościele św. Marka w Wenecji,a od 1550 prawdopodobnie w kapeli katedralnej w Weronie;1558 był organistą w kościele św. Jeremiasza w Canareggio,gdzie został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL (2)

  Mnich z 2. poł. X w., hymnograf bizantyjski.

  Pod jego imieniem zachował się idiomelon o św. SymeonieTeodokosie, 5 pieśni (m.in. o Mikołaju od Bożej Rodzicielki)oraz 9 hymnów: o świętych męczennikach Focjuszu i Nicetasie,św. Teopempcie i jego towarzyszach (7 I I ) , o św. Teofilakcie(8 I I I ) , św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL TROJICZANIN, Gawriło

  Żył w XVII w.,mnich prawosł., kopista, historyk.

  Pochodził ze Słowenii; był mnichem w klasztorze ŚwiętejTrójcy Wrhobreznicz w Pljevalja; j e g o rps z 1650 (MN w Pradze,wydał L. Stojanowicz, w: Stari srpski rodostowi i letopisi,Beograd-Śremski Karłowci 1927, 3-39, 101-104, 174-175),zawierający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL z GRÓDKA OFMObs

  ur. ok. 1560 w G r ó d k uJagiellońskim k. Lwowa, zm. 18 XII 1619 w Tarvisio (Włochy),inicjator ściślejszej obserwancji u bernardynów w Polsce(—» franciszkanie II B 2).

  Do zakonu wstąpił we Lwowie; 1587 przyjął święceniak a p ł . ; niezadowolony z atmosfery klasztornej, tegoż rokuwraz z Teofilem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL I, Gavrilo I

  Św. Kościoła prawosł., zm. 1659w Bursie (Turcja), patriarcha.

  Jako bp diec. Raszka został 1648 patriarchą serb.; w związkuz kryzysem wewnątrz imperium tur. podjął tajne staraniao poparcie ze strony Stolicy Apost. dla idei wyzwolenia Serbiispod panowania t u r . ; nawiązał też kontakty z Rosją i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIEL ibn al - KALAI, Benclaius, Ben Kelay OFM bp.

  ur. ok. 1450 w Lephed (Liban), zm. 1516 w Nikozji(Cypr), teolog maronicko-katolicki.

  W 1471 przybył do Jerozolimy, gdzie wstąpił do zakonu, anast. udał się na studia do Rzymu (jako pierwszy maronitaotrzymał wykształcenie i formację na Zachodzie); od 1493pracował w Libanie i Jerozolimie wśród maronitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt

Do góry