Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GACKI JÓZEF ks.

  ur. 20 III 1805 w Pęsach k. Łomży,zm. 21 XI 1876 w Jedlni k. Radomia, działacz polit., historykKościoła.

  Do zak. pijarów wstąpił 1821 w Łukowie; od 1824 studiowałteologię w warsz. Seminarium Głównym i filologię klasycznąna UW; studia filol. kontynuował nast. w Berlinie;po przyjęciu 1828 święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADOWSKI WALENTY ks.

  ur. 8 X II 1861 w WiśniczuNowym k. Bochni, zm. 14 V 1956 w Bochni, pedagog i t e o r e tykkatechetyki.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1884 święcenia k a p ł . ; był katechetą w szkołach powsz.w Pilźnie, Nowym Sączu oraz Tarnowie i 1891-1929 w seminariachnauczycielskich w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAD

  (hebr. szczęście), semickie b ó s t w o „dobregolosu" (rzym. F o r t u n a ) , znane też w Palestynie (Iz 65,11);imię to występuje również w nazwach geogr.; Baal-Gad (Joz11,17), Migdal-Gad (Joz 15,37) i teoforycznych imionachwłasnych: Gaddiel (Lb 13,10), Gaddi (Lb 13,11).I m i ę syna Jakuba i Zilpy (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAERTNER CORBINIAN OSB

  ur. 14 VI 1751 w Schwaz(Tyrol), zm. 24 V 1824 w Bad Ischl (Austria), austr. kanonista.

  Profesję zak. złożył 1770 w Salzburgu i 1774 przyjąłświęcenia kapł.; studiował prawo w Salzburgu, Getyndzei Paryżu; po uzyskaniu 1789 d o k t o r a t u obojga praw wykładałprawo kan. oraz dyplomatykę na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADACZ KORNEL OFMCap

  Imię chrzestne Jan Ludwik,ur. 15 I 1916 w Jaźwinach k. Sędziszowa M ł p . , zm.23 XI 1985 we Wrocławiu, historyk zakonu.

  W 1923 wstąpił do zakonu; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. w Krakowie przyjął 1941 święcenia k a p ł . ; pracowałjako duszpasterz w różnych zak. placówkach, zwt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELI GIOVANNI

  ur. 1557 w Wenecji, zm. 12 VIII 1613 tamże, wł. kompozytor, b r a t a n e k  A n d r e a .

  Początkowo kształcił się pod kierunkiem Andrea G., a1575-79 O. di Lassa w Monachium; 1584 został organistą wkościele św. Marka w Wenecji. W swojej twórczości, skoncentrowanejna stylu polichóralnym zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETA

  Rzym. Caieta, archidiecezja w środk. Włoszech(Lacjum), bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej.

  Bpstwo G. powstało w V I I I w., nast. przyłączono doń bpstwa: — Formia (stąd do G. zostały przewiezione 842relikwie św. —» E r a z m a ) , 1100 M i n t u r n o i 1818 —* Fondi; wG. urodził się pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADAMER HANS GEORG

  ur. 11 II 1900 w Marburgu,twórca filozoficznej —» hermeneutyki.

  Po studiach w Marburgu (m.in. u N. H a r t m a n n a , E. Husserla,R. O t t o , R. Bultmanna) uzyskał 1923 d o k t o r a t ; 1924podjął studia filologii klasycznej u P. Friedländera; 1928uzyskał habilitację u M. Heideggera; 1945-47 był r e k t o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELLI GIOVANNI MARIA OCR kard.

  ur. 12 I1654 w Città di Castello k. Perugii, zm. 17 IX 1711 w Caprarolak. Viterbo, teolog.

  Studiował w jez. Collegium R o m a n ů m , po czym wstąpił dotrapistów i 1672 w Rzymie złożył profesję; wykładał teologięw Turynie i Rzymie, a nast. był przełożonym gen. trapistów;działał również w Kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADARA

  (Umm Keis w Jordanii), hellenist. miastow —> D e k a p o l u , od X I V w. bpstwo tytularne.

  Miasto G. leżało 10 km na pd.-wsch. od jeziora G e n e z a r e t ,po lewej stronie Jarmuku, w pobliżu gorących źródeł. Zakróla —» Antiocha I I I Wielkiego było twierdzą nadgraniczną;król Aleksander Janneusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry