Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GAHAN WILLIAM OESA

  ur. 5 VI 1732 w Dublinie,zm. 6 XII 1804 tamże, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1748; po studiach w Lowanium przyjął1755 święcenia k a p ł . ; 1761 powrócił do Dublina, gdzie pracowałw duszpasterstwie, a nast. j a k o pisarz oraz organizatorżycia zak.; 1777 założył szkołę dla ubogich dzieci; j...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJUSZ

  zm. po 178 po Chr., prawnik rzymski. DziełoG. Institutionum commentarli W lub Institutiones (—» Corpusiuris civilis 2) z ok. 160 znane jest z tzw. palimpsestu werońskiego(odkrytego 1816 w bibliotece kapituły w Weronie przez B.G. Niebuhra); zawiera jasny i dokładny przeglądrzym. prawa procesowego i prywatnego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAIK

  Maik, nowe lat(k)o, obchód święta triumfującejwiosny, wchodzący w cykl lud. obrzędów związanych z—> Wielkanocą i rozpoczynającym się nowym rokiem wegetacyjnym;znany w Polsce i w wielu in. krajach Europy (wróżnych o d m i a n a c h ) .

  W Polsce g. miał 2 warianty: starszy, mający miejsce potopieniu —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJA, Gaea, Ge

  W religii gr. bogini uosabiająca MatkęZiemię, czczona j a k o dawczyni życia i przyczyna wegetacji.

  W czasach hist, w Grecji jej kult został wyparty przez-» Demeter. W literaturze filoz. i kosmologicznej oraz wpoezji (Ajschylos, Eurypides, Pindar) występuje nadal j a k oMatka Wszechrzeczy.

  Ośrodki kultu G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGLIARDI ACHILLE SJ

  ur. 1538 w Padwie, zm. 6 VII1607 w Modenie, pisarz ascetyczny.

  Po studiach filoz. na uniw. w Padwie wstąpił 1559 do zakonuw Rzymie; pod koniec studiów teol. w Collegium Romanům(—> Gregorianum) przyjął święcenia k a p ł . ; 1568 uzyskałstopień d o k t o r a i nast. pełnił wiele urzędów zak., m.in. rekt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGNOA

  Diecezja na Wybrzeżu Kości Słoniowej eryg.25 VI 1956 z części terytorium diec. Daloa j a k o sufr. Abidżanu;zajmuje 56 931 km i liczy 1,3 min mieszk., w tym143 917 katolików, 22 parafie, 17 księży diec. i 25 zak., 31 zakonników,50 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 113-115; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGO BALTHASAR SJ

  ur. ok. 1520 w Lizbonie, zm.9 I 1583 w Goa, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1546; pracował na placówkach mis.w Indiach (1548-52) i t am 1549 przyjął święcenia k a p ł . ; 1552towarzyszył św. Franciszkowi Ksaweremu w podróży mis.do Japonii, gdzie działał w Bungo, Hirada oraz Hakota;

  odwołany 1560 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAETANI, Caetani ENRICO kard.

  ur. 6 VIII 1550 wSermoneta (prow. Latina), zm. 13 X I I 1599 w Rzymie,1596-97 legat pap. w Polsce. Studiował prawo w Perugii;związany z Kurią rzym., został 1585 kard., a 1587 kamerlingiem;

  1586 był legatem w Bolonii, a 1589 we Francji, gdziebronił praw katolików; p a p . Klemens V I I I wysłat go 1596...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGARIN IWAN SERGIEJEWICZ SJ

  Imię zak. JózefKsawery, ur. 20 V I I 1814 w Moskwie, zm. 19 V I I 1888 w Paryżu,konwertyta, publicysta, pisarz, działacz unijny.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny prawosł.; pracowałw ros. placówkach dyplomatycznych w Monachium (1833--37), Wiedniu (1837-40) i Paryżu (1840-42), gdzie zetknąłsię z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAGATKOWSKI WOJCIECH ks.

  Żył w 1. poł. XVII w.,działacz kontrreformacyjny.

  Pochodził z Żywca; 1618 zostałt am p r o b . ; w pobliskiej Jeleśni wybudował kościół św. Wojciecha;z pomocą parafian i akademików krak. odzyskałzastawione w Krakowie przez właściciela księstwa żywieckiegoM. Komorowskiego sprzęty liturg. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt

Do góry